Rólunk

A Designelmélet mesterszak egy kutatás-fókuszú interdiszciplináris képzés, amelynek során a hallgatók megtanulják egyrészt a tárgyi, képi és téri világunk komplex elemzését, másrészt a kutatási eredményeik verbális és vizuális megjelenítését.

 

Intézetigazgató: Horányi Attila PhD

Szakvezető: Zwickl András

Szakfelelős: Szentpéteri Márton PhD habil.

Szakmenedzser: Wunderlich Julia

Oktatási titkár: Baló Réka

Képzés hossza 4 félév
Következő indul 2022
Kompetenciák

  • design és művészetek főbb elméleteire, alapelveire, stíluskorszakaira és irányzataira, fontosabb alkotásaira vonatkozó tudás
  • designelmélet területén használt értelmezési módszerek ismerete
  • kiforrott kritikai érzék
  • kiállítások tervezéséhez, rendezésében való közreműködéshez, egyes részfeladatokat önállóan megoldásához szaktudás
  • analitikus és kritikai gondolkodás
  • kommunikációs technikai kompetencia
  • fenntarthatóság elveinek követése

Szakleírás

A Designelmélet mesterszak kutatás-fókuszú képzés, ezért fő tárgya keretében a hallgatók annak komplex feltárására tesznek kísérletet, hogy egy adott termék — legyen az egy épület vagy egy városrész, egy tárgy vagy tárgytípus, egy konkrét kép vagy képfajta — hogyan, milyen tervezési és döntési folyamatok eredményeként jött létre, illetve miképpen működik. E kutatást, miként a negyedik félévben megírandó szakdolgozatot különféle diszciplínák segítik: ezek részben historiográfiaiak, részben kritikaiak, illetve a jelenre (a design, a képzőművészet, az építészet, a média, a filozófia jelenére) és a jövőre (a társadalom, a technológia jövőjére) fókuszálnak. Végzett diákjaink múzeumokban és galériákban, illetve design- és reklámügynökségekben dolgoznak, művészeti lapokba írnak, tanítanak; többen doktori iskolába járnak.

 

Designkurátor Specializáció

A Designelmélet szakon belül 2020 őszétől új specializáció indult: a Designkurátor program hiánypótló szerepet tölt be, ugyanis a kortárs, kritikai szemléletű kurátori képzés és gyakorlat az iparművészet és a design területén eddig nem volt jelen. A képzésben a hagyományos tantermi kurzusok mellett múzeumi órák is helyet kapnak, az itt tanultakat pedig gyakorlatban alkalmazva végül kiállítást rendeznek a hallgatók. A Designelmélet szak egyik fő irányát jelentő tárgykultúra-kutatás eredményeit régóta tervezzük kiállítások formájában megosztani. A korábbi évek előkészítő projektjei után most az új képzés keretében egy 2021 februárjában nyíló kiállításon dolgoznak a hallgatók, amely a Fészek Galériában az 1972-es Magyar design (tíz kísérlet) kiállítást dolgozza fel történeti dokumentumok és kortárs reflexiók bemutatásával.

Tantárgyak

Interdiszciplináris kutatásmódszertan

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a tudományos kutatás céljával, szabályaival. Megismerik...

Speciális kutatás: tér

A szak gerincét adó modul célja kettős. Egyfelől egyetemi előadások és helyszíni látogatások során...

Speciális kutatás: tárgy

A szak gerincét adó modul célja kettős. Egyfelől egyetemi előadások és helyszíni látogatások során...

Speciális kutatás: kép

A szak gerincét adó modul célja kettős. Egyfelől egyetemi előadások és helyszíni látogatások során...

Historiográfia

A Historiográfiai órák célja, hogy a kultúratudományok perspektívájában igen jelentős történeti...

Kritikai elméletek

A Kritikai elméletek c. tantárgyak célja, hogy a kritikai és kulturális tanulmányok (critical and cultural...

Mutasd mind

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Horányi Attila PhD, Elméleti Intézet intézetigazgató, Designkultúra BA szakfelelős, egyetemi docens
Szentpéteri Márton PhD habil., Designelmélet MA szakfelelős, egyetemi tanár, PhD program vezető
Zwickl András PhD habil., Designelmélet MA szakvezető, habilitált egyetemi docens
Menedzsment
Baló Réka, oktatási titkár
Wunderlich Julia, szakmenedzser
Oktatók
Antalóczy Tímea PhD, egyetemi docens
Babarczy Eszter PhD, egyetemi docens
Balázs András PhD, egyetemi adjunktus
Beck András PhD, egyetemi docens
Ferkai András DSc, egyetemi tanár
Földi Eszter PhD, Designkultúra BA szakvezető, egyetemi adjunktus
Gyenge Zsolt PhD, egyetemi docens
Haba Péter PhD, egyetemi docens
Horányi Attila PhD, Elméleti Intézet intézetigazgató, Designkultúra BA szakfelelős, egyetemi docens
Kapitány Ágnes DSc, egyetemi tanár, professor emerita
Kapitány Gábor DSc, egyetemi magántanár
Keszeg Anna PhD habil., egyetemi docens
Kissné Budai Rita PhD, egyetemi adjunktus
Schmidt Andrea, oktatásszervezéséért felelős vezető, mesteroktató
Schneider Ákos, egyetemi tanársegéd
Szentpéteri Márton PhD habil., Designelmélet MA szakfelelős, egyetemi tanár, PhD program vezető
Veres Bálint PhD habil., habilitált egyetemi docens, DLA program vezető
Zwickl András PhD habil., Designelmélet MA szakvezető, habilitált egyetemi docens
Óraadók
Fiáth Henrietta, egyetemi tanársegéd, doktorjelölt
Gorka-Focht Máté, képzéfejlesztési programvezető, óraadó, doktorandusz
Hartmann Gergely, óraadó, doktorandusz
K. Horváth Zsolt PhD, egyetemi docens
Kuti Klára PhD, óraadó
Lisztes Edina, óraadó
Novák Piroska, óraadó, doktoranda
Sidó Anna, óraadó

Hírek