Rólunk

A négy diszciplináris lábon álló Designkultúra alapszak célja, hogy hallgatói kezébe olyan eszközöket adjon, amelyek segítségével képesek értelmezni, értékelni a design, a képzőművészet, illetve az építészet történeti és kortárs példáit, folyamatait.

 

Intézetigazgató, szakfelelős: Horányi Attila PhD

Szakvezető: Földi Eszter PhD

Szakmenedzser: Wunderlich Julia

Oktatási titkár: Baló Réka

Képzés hossza 6 félév
Következő indul 2022
Kompetenciák

  • történeti és elméleti tudás a design, képzőművészet és építészet területén
  • mű/tárgyak létrehozásának technikájában és technológiájában elemi szintű jártasság
  • analitikus és kritikai gondolkodás
  • hatékony kommunikáció írásban, szóban és vizuális eszközökkel
  • designra, művészetekre, illetve azok közvetítésére vonatkozó szerzői jogok ismerete
  • tájékozottság a kulturális intézményrendszer működésében
  • tudatosan gondolkodás a design, a képzőművészet és az építészet társadalmi vonatkozásairól

Szakleírás

A Designkultúra szak hallgatóit a design, a képzőművészet és az építészet történetének és jelen folyamatainak sok szempontú, mélyebb megértésére és közvetítésére készíti fel. Hallgatóink a történeti, az elméleti (filozófia, esztétika, kommunikációelmélet) és a társadalomtudományi (szociológia, kulturális antropológia) diszciplínák mellett gyakorlati kurzusokon is részt vesznek (tekhné), hogy így átfogóbb képet kaphassanak a tervezésről és a tervezői problémamegoldásról. Végzett diákjaink különféle mesterszakokon tanulnak tovább, illetve kulturális intézmények, ügynökségek asszisztenseiként kezdenek dolgozni.

Tantárgyak

Tudományos írás

A kurzus során a hallgatók egyfelől megismerkednek a klasszikus (kétértékű) logika alapjaival; ennek...

Tekhné (média)

A kurzus során a hallgatók a fényképezésen keresztül a vizuális kommunikáció médiumainak működésébe nyernek...

Tekhné (építészet)

Művészettörténet 1.

A Művészettörténet tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az egyetemes és magyar művészettörténet legfontosabb...

Művészettörténet 2.

A Művészettörténet tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az egyetemes és magyar...

Designtörténet 1.

Mutasd mind

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Földi Eszter PhD, Designkultúra BA szakvezető, egyetemi adjunktus
Horányi Attila PhD, Elméleti Intézet intézetigazgató, Designkultúra BA szakfelelős, egyetemi docens
Menedzsment
Baló Réka, oktatási titkár
Wunderlich Julia, szakmenedzser
Oktatók
Antalóczy Tímea PhD, egyetemi docens
Babarczy Eszter PhD, egyetemi docens
Balázs András PhD, egyetemi adjunktus
Beck András PhD, egyetemi docens
Ferkai András DSc, egyetemi tanár
Földi Eszter PhD, Designkultúra BA szakvezető, egyetemi adjunktus
Gyenge Zsolt PhD, egyetemi docens
Haba Péter PhD, egyetemi docens
Horányi Attila PhD, Elméleti Intézet intézetigazgató, Designkultúra BA szakfelelős, egyetemi docens
Kapitány Ágnes DSc, egyetemi tanár, professor emerita
Kapitány Gábor DSc, egyetemi magántanár
Keszeg Anna PhD habil., egyetemi docens
Kissné Budai Rita PhD, egyetemi adjunktus
Schmidt Andrea, oktatásszervezéséért felelős vezető, mesteroktató
Schneider Ákos, egyetemi tanársegéd
Szentpéteri Márton PhD habil., Designelmélet MA szakfelelős, egyetemi tanár, PhD program vezető
Veres Bálint PhD habil., habilitált egyetemi docens, DLA program vezető
Zwickl András PhD habil., Designelmélet MA szakvezető, habilitált egyetemi docens
Óraadók
Fiáth Henrietta, egyetemi tanársegéd, doktorjelölt
Gorka-Focht Máté, képzéfejlesztési programvezető, óraadó, doktorandusz
Hartmann Gergely, óraadó, doktorandusz
K. Horváth Zsolt PhD, egyetemi docens
Kuti Klára PhD, óraadó
Lisztes Edina, óraadó
Novák Piroska, óraadó, doktoranda
Sidó Anna, óraadó

Hírek