Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning / 5 kredit

A szakdolgozati kutatás előkészítését, lefolytatását és eredményeinek összefoglalását, illetve hatékony kommunikálását segítő kurzus abból az alapvetésből indul ki, mely szerint a professzionális művész és designer nem csupán önnön alkotói területének kompetens szereplője, hanem egyúttal a szabatos, logikus, szemléletes és dialógusképes nyelvi-fogalmi kommunikáció birtokosa, aki alkotói tevékenységét képes a tudományos kutatás alapjaira helyezni. A szakdolgozatírás folyamatában - témavezetője segítsége mellett - képes a megfelelő téma, a megfelelő megközelítésmód és a helyes kérdésirányok megtalálására. A problémafeltárást követi a kutatási szakasz, amelyben akár empirikus karakterű, akár pragmatista célokat követő, akár filozófiai vagy elemző észjárás mentén új ismeretek és reflexiók keletkeznek. Ezeket aztán a hallgató a kidolgozási szakaszban strukturálja, miközben a vázlatos formáktól eljut a kidolgozott írásműig és az azt bemutató prezentációig. A kellő odaadással végigvitt folyamat végén nem csupán a szakdolgozatírás formai követelményei teljesülnek, hanem a diplomázó tapasztalatává válik annak belátása, hogy a kutatás a tervezés folytatása más eszközökkel, amely mélyebb, gazdagabb, hatékonyabb designhoz és művészethez vezet.

További tárgyak

Elméleti bázisú projektfejlesztés csoportmunkában

A tantárgy célja az egyes projekcélok és a várt eredménytermékek meghatározásának és...

Elméleti előadás olvasószemináriummal

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a művészet- és designelmélet illetve...

Interakció design alapok/ 15 kredit

Az Interakció tervezés mesterképzés első tantárgya egy gyakorlatorientált, de elméleti órákkal jelentősen megtámogatott tantárgy, melynek során a hallgatók minden alapvető tervezési keretrendszert

Piac és termékek/15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az interaktív termékekhez kapcsolódó piaci termék- és szolgáltatástervezési, illetve üzleti alapokat

Emergens és experimentális design/ 15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgatók a korábban megszerzett tudást, az interakció tervezés eszközeit és eljárásait részben, vagy teljesen újraértelmezzék, vagy azokkal kísérletezésbe kezdjenek.

Mestermunka támogatás/ 5 kredit

A mestermunka elkészítéséhez folyamatos, dedikált konzultáció kapcsolódik, melynek során a hallgatók mérföldkövekre bontják a munkát és az oktató segítségével

Gyakorlat/ 5 kredit

Releváns szakmai gyakorlat választott piaci szereplőnél.

Kutatás-fejlesztés-innováció / 15 kredit

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval a kutatási-fejlesztési-innovációs (KFI) folyamatokat és megalapozza képességeit a KFI folyamatokban való részvételre

Kurzushét

A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítése; a világban zajló aktuális jelenségekre reflektáló, különböző tárgykörök, feladatok, lehetőségek mentén intenzív tanulást generálása

Komplex bevezetés / 5 kredit

A tantárgy célja az alapvető társadalomtudományi elméletek és kutatási módszertanok megismerése

Szabadon választható tantárgyak/ 15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgató egyéni tanulási céljaihoz, tanulási tervének megvalósulásához hozzájáruljon

Mutasd mind