Elméleti bázisú projektfejlesztés csoportmunkában

A tantárgy során a különböző szakok hallgatóiból álló csoportok egy közösen választott témában terveznek projektet. A tantárgy megalapozza a designipari, kulturális projekttervezéshez és lebonyolításhoz szükséges képességeket, a hallgató eszközöket kap ahhoz, hogy szakirányi orientációtól függetlenül, munkavállalóként vagy vállalkozóként, együttműködésben vagy önállóan projekteket tervezzen és valósítson meg.

A tantárgy során a hallgatók kis csoportokban projekteket alakítanak ki, amelyben az egyes projektcélok és a várt eredménytermékek meghatározását és megvalósítási módszertanát tekintik át és gyakorolják. További cél a projektmenedzsment eszköztárának megismerése és ezek gyakorlati feladatokban való alkalmazása. A hallgatók megismerkednek a projektek megvalósíthatóságához kapcsolódó kérdésekkel, a gazdasági, pénzügyi és jogi tervezési, elemzési és ellenőrzési lépésekkel.

 

További tárgyak

Elméleti előadás olvasószemináriummal

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a művészet- és designelmélet illetve...

Interakció design alapok/ 15 kredit

Az Interakció tervezés mesterképzés első tantárgya egy gyakorlatorientált, de elméleti órákkal jelentősen megtámogatott tantárgy, melynek során a hallgatók minden alapvető tervezési keretrendszert

Piac és termékek/15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az interaktív termékekhez kapcsolódó piaci termék- és szolgáltatástervezési, illetve üzleti alapokat

Emergens és experimentális design/ 15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgatók a korábban megszerzett tudást, az interakció tervezés eszközeit és eljárásait részben, vagy teljesen újraértelmezzék, vagy azokkal kísérletezésbe kezdjenek.

Mestermunka támogatás/ 5 kredit

A mestermunka elkészítéséhez folyamatos, dedikált konzultáció kapcsolódik, melynek során a hallgatók mérföldkövekre bontják a munkát és az oktató segítségével

Gyakorlat/ 5 kredit

Releváns szakmai gyakorlat választott piaci szereplőnél.

Kutatás-fejlesztés-innováció / 15 kredit

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval a kutatási-fejlesztési-innovációs (KFI) folyamatokat és megalapozza képességeit a KFI folyamatokban való részvételre

Kurzushét

A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítése; a világban zajló aktuális jelenségekre reflektáló, különböző tárgykörök, feladatok, lehetőségek mentén intenzív tanulást generálása

Komplex bevezetés / 5 kredit

A tantárgy célja az alapvető társadalomtudományi elméletek és kutatási módszertanok megismerése

Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning / 5 kredit

A szakdolgozati kutatás előkészítését, lefolytatását és eredményeinek összefoglalását, illetve hatékony kommunikálását segítő kurzus

Szabadon választható tantárgyak/ 15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgató egyéni tanulási céljaihoz, tanulási tervének megvalósulásához hozzájáruljon

Mutasd mind