Piac és termékek/15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az interaktív termékekhez kapcsolódó piaci termék- és szolgáltatástervezési, illetve üzleti alapokat, valamint fejlesszék a kommunikációs készségeiket. Célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az aktuális piaci igényekkel, trendekkel, jellemző munkakörökkel és projektekkel. Az ezáltal megszerzett tudás segíti a későbbi elhelyezkedést, erősíti a felkészültséget. Helyismeretet ad lokális és globális szinten, és támogatja a szakmai magabiztosság, a szakmába történő belépéshez szükséges kompetenciák fejlesztését. Továbbá a hallgatók a féléves munka során megismerik a technológia hasznát és szerepét, illetve jelenlegi vagy emergens technológiákat. Ennek kapcsán többek közt adatvagyon alapú (big data), folyamatos analízissel és tervezéssel járó működési és tervezési modelleleket (Computational Design) ismernek meg, amik jellemzőek a kor digitális szolgáltatásfejlesztésére. A projekt-alapú tanulási tevékenységekben a hallgatók piaci kontextusra igazítva az információs architektúra tervezést, interfész tervezést, interakciók részletes tervezését, a digitális prototípustervezést és a felhasználói tesztelést tanulják tovább, elmélyítve alapszintű tudásukat, melyeket az Interakció design alapok tantárgy során szereztek. A tárgy egyaránt kitér a terméktervezés és a fogyasztói kultúra etikai aspektusaira, a technológiák által biztosított adat-alapú tervezésre és alapszintű jogi szabályzó környezetére.

További tárgyak

Elméleti bázisú projektfejlesztés csoportmunkában

A tantárgy célja az egyes projekcélok és a várt eredménytermékek meghatározásának és...

Elméleti előadás olvasószemináriummal

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a művészet- és designelmélet illetve...

Interakció design alapok/ 15 kredit

Az Interakció tervezés mesterképzés első tantárgya egy gyakorlatorientált, de elméleti órákkal jelentősen megtámogatott tantárgy, melynek során a hallgatók minden alapvető tervezési keretrendszert

Emergens és experimentális design/ 15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgatók a korábban megszerzett tudást, az interakció tervezés eszközeit és eljárásait részben, vagy teljesen újraértelmezzék, vagy azokkal kísérletezésbe kezdjenek.

Mestermunka támogatás/ 5 kredit

A mestermunka elkészítéséhez folyamatos, dedikált konzultáció kapcsolódik, melynek során a hallgatók mérföldkövekre bontják a munkát és az oktató segítségével

Gyakorlat/ 5 kredit

Releváns szakmai gyakorlat választott piaci szereplőnél.

Kutatás-fejlesztés-innováció / 15 kredit

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval a kutatási-fejlesztési-innovációs (KFI) folyamatokat és megalapozza képességeit a KFI folyamatokban való részvételre

Kurzushét

A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítése; a világban zajló aktuális jelenségekre reflektáló, különböző tárgykörök, feladatok, lehetőségek mentén intenzív tanulást generálása

Komplex bevezetés / 5 kredit

A tantárgy célja az alapvető társadalomtudományi elméletek és kutatási módszertanok megismerése

Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning / 5 kredit

A szakdolgozati kutatás előkészítését, lefolytatását és eredményeinek összefoglalását, illetve hatékony kommunikálását segítő kurzus

Szabadon választható tantárgyak/ 15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgató egyéni tanulási céljaihoz, tanulási tervének megvalósulásához hozzájáruljon

Mutasd mind