Kutatás-fejlesztés-innováció / 15 kredit

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval a kutatási-fejlesztési-innovációs (KFI) folyamatokat és megalapozza képességeit a KFI folyamatokban való részvételre; támogassa a KFI folyamatok természetéről, jellemzőiről, sajátos céljairól szóló tudás megszerzését; képessé tegyen kutatói teamekben való irányított munkavégzésre; erősítse a kutatási folyamatok és eredmények jelentőségének megértését.

A KFI tantárgy célja, hogy:

  • támogassa a hallgatókat a KFI folyamatok megismerésében és az ebben való tapasztalatszerzésben;
  • fejlessze a hallgatók kutatásmódszertani képességeit, innovatív szemléletét, és készítse fel őket kutató-fejlesztő teamekben való együttműködésre;
  • támogassa a külső partnerekkel (akadémiai, piaci, civil) történő KFI együttműködést;
  • támogassa a szakterületek közötti integrációt, átjárhatóságot;
  • támogassa a csapatmunkát és az azzal összefüggő tervezésmódszertan átadását

 A MOME olyan KFI tevékenységeket végez, amelyek a design, a művészet, a média, az építészet, a technológia, a kreatív ipar valamint az ezekhez kapcsolódó teória területén, a diszciplínák határait átlépve, azok módszereit kombinálva hoz létre új tudást, szisztematikus és kreatív módon. Ez számos különböző kutatási módszerrel érhető el például: design research, artistic research, tudományos alap- és alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, műszaki kutatás és fejlesztés, Mode 2 research, practice based research, kreatív innováció, kutatás- és innováció-menedzsment. A KFI tantárgy szempontjából a KFI fogalomköre ezért inkluzív módon, széles horizonton értelmezhető. A tantárgy gyakorlatorientált, de tartalmaz elméleti blokkokat. A tantárgy kurzusai során a hallgatók részben vagy egészben megismernek és alkalmaznak valamilyen KFI módszert, folyamatot, eszközt, illetve reflektálnak azokra. A kurzusok során a bemutatott KFI elemek alkalmazásra kerülnek, ill. az alkalmazott módszerek és KFI elemek kritikai értékelése is megtörténik.

A KFI tantárgycsoportoból három, 5 kreditértékű tantárgyat kell elvégezni összesen 15 kredit értékben.  

 

További tárgyak

Elméleti bázisú projektfejlesztés csoportmunkában

A tantárgy célja az egyes projekcélok és a várt eredménytermékek meghatározásának és...

Elméleti előadás olvasószemináriummal

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a művészet- és designelmélet illetve...

Interakció design alapok/ 15 kredit

Az Interakció tervezés mesterképzés első tantárgya egy gyakorlatorientált, de elméleti órákkal jelentősen megtámogatott tantárgy, melynek során a hallgatók minden alapvető tervezési keretrendszert

Piac és termékek/15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az interaktív termékekhez kapcsolódó piaci termék- és szolgáltatástervezési, illetve üzleti alapokat

Emergens és experimentális design/ 15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgatók a korábban megszerzett tudást, az interakció tervezés eszközeit és eljárásait részben, vagy teljesen újraértelmezzék, vagy azokkal kísérletezésbe kezdjenek.

Mestermunka támogatás/ 5 kredit

A mestermunka elkészítéséhez folyamatos, dedikált konzultáció kapcsolódik, melynek során a hallgatók mérföldkövekre bontják a munkát és az oktató segítségével

Gyakorlat/ 5 kredit

Releváns szakmai gyakorlat választott piaci szereplőnél.

Kurzushét

A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítése; a világban zajló aktuális jelenségekre reflektáló, különböző tárgykörök, feladatok, lehetőségek mentén intenzív tanulást generálása

Komplex bevezetés / 5 kredit

A tantárgy célja az alapvető társadalomtudományi elméletek és kutatási módszertanok megismerése

Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning / 5 kredit

A szakdolgozati kutatás előkészítését, lefolytatását és eredményeinek összefoglalását, illetve hatékony kommunikálását segítő kurzus

Szabadon választható tantárgyak/ 15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgató egyéni tanulási céljaihoz, tanulási tervének megvalósulásához hozzájáruljon

Mutasd mind