Kritikai elméletek

A Kritikai elméletek c. tantárgyak célja, hogy a kritikai és kulturális tanulmányok (critical and cultural studies) főbb tendenciáit mesterszinten ismertesse meg a designelmélet leendő szakambereivel. A tantárgy interdiszciplináris, így több folyamatra is érzékeny elmélettörténeti perspektívában vázolja fel a mai panorámát. Értelemszerűen végigköveti például azt a designkultúra-tudomány kialakulása szempontjából perdöntő folyamatot, amelyikben a klasszikus irodalomtudomány világszerte, számos műhelyben kultúratudománnyá (cultural studies, Kulturwissenschaften, studi culturali stb.) alakult át. Ebben az átalakulásban egyaránt hangsúlyt fektet a kultúrakutatás brit (R. Hoggart, R. Williams, E. P. Thomson, S. Hall stb.), amerikai és kontinentális irányzataira (F. Kittler, A. Assmann stb.) is. A kontinentális irányzat megismerésekor pedig külön szerepet szán a franfurti örökség értelmezésének, s mai kritikai relevanciáinak. 

További tárgyak

Interdiszciplináris kutatásmódszertan

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a tudományos kutatás céljával, szabályaival. Megismerik...

Speciális kutatás: tér

A szak gerincét adó modul célja kettős. Egyfelől egyetemi előadások és helyszíni látogatások során...

Speciális kutatás: tárgy

A szak gerincét adó modul célja kettős. Egyfelől egyetemi előadások és helyszíni látogatások során...

Speciális kutatás: kép

A szak gerincét adó modul célja kettős. Egyfelől egyetemi előadások és helyszíni látogatások során...

Historiográfia

A Historiográfiai órák célja, hogy a kultúratudományok perspektívájában igen jelentős történeti...

"Ma" 1. (design és építészet)

A modul a tárgyi környezet, az ipari design (formatervezés, textiltervezés, stb.) és az építészet világát...

"Ma" 2. (képzőművészet és média)

A Ma I. modul a képzőművészet, a filmművészet és a média design (animáció, fotó, tervezőgrafika,...

„Jövő” modul 1. - A designkultúra jövőt érintő témái és stratégiái

A „Jövő” modulban a nemzetközi designkultúra bizonyos területeit ökológiai, társadalmi, illetve...

„Jövő” modul 2. - A designkultúra jövőt érintő témái és stratégiái

A tantárgy elsősorban a 21. századi ökológiai kihívások felől közelít a kortárs művészet és design...

Múzeum és kiállítás – elmélet és történet

A tantárgy célja a Designkurátor szakirány speciális ismereteit átadni a jelentkezett hallgatóknak.

Mutasd mind