„Jövő” modul 2. - A designkultúra jövőt érintő témái és stratégiái

A tantárgy elsősorban a 21. századi ökológiai kihívások felől közelít a kortárs művészet és design területeihez. A vizsgálatot olyan kulcsfogalmak köré szervezzük, mint az antropocén kor, a fenntartható tervezés, a részvételiség vagy a dolgok hálózata. A designelméletben egyre hangsúlyosabbá válnak azok az álláspontok, amelyek az emberi nézőpont kizárólagosságát, illetve a modernitás programját kérdőjelezik meg, hogy számot vessenek egy lehetséges „poszthumán” korszak kihívásaival. A tervezők és művészek figyelme olyan határhelyzetek irányába terelődik, amelyek az emberi és a nem-emberi létformák interakciójából születnek. 

 

A kortárs ökológiai krízistudat feltárásához nem elég csak a fenntarthatóság szabályait átismételnünk, de összetett társadalmi-technológiai alrendszerek irányából kell kérdéseket feltennünk a modern design emberközpontú tervezési módszertanait illetően. E tekintetben kiemelten fontos, hogy a hallgatók tájékozódhassanak azokról a folyamatokról és változásokról, amelyek a technológiai fejlődés, illetve társadalmi és kulturális átrendeződések mentén meghatározzák közeljövőnk mindennapjait, és a földi bioszféra hosszútávú átalakulását. 

 

Az aktuális trendek és alapfogalmak tisztázásán túl a kurzus célja egy olyan kulturális látlelet felmutatása, amelybe a hallgatók beilleszthetik saját munkáikat, kutatásaikat és jövőbeli céljaikat. 

További tárgyak

Interdiszciplináris kutatásmódszertan

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a tudományos kutatás céljával, szabályaival. Megismerik...

Speciális kutatás: tér

A szak gerincét adó modul célja kettős. Egyfelől egyetemi előadások és helyszíni látogatások során...

Speciális kutatás: tárgy

A szak gerincét adó modul célja kettős. Egyfelől egyetemi előadások és helyszíni látogatások során...

Speciális kutatás: kép

A szak gerincét adó modul célja kettős. Egyfelől egyetemi előadások és helyszíni látogatások során...

Historiográfia

A Historiográfiai órák célja, hogy a kultúratudományok perspektívájában igen jelentős történeti...

Kritikai elméletek

A Kritikai elméletek c. tantárgyak célja, hogy a kritikai és kulturális tanulmányok (critical and cultural...

"Ma" 1. (design és építészet)

A modul a tárgyi környezet, az ipari design (formatervezés, textiltervezés, stb.) és az építészet világát...

"Ma" 2. (képzőművészet és média)

A Ma I. modul a képzőművészet, a filmművészet és a média design (animáció, fotó, tervezőgrafika,...

„Jövő” modul 1. - A designkultúra jövőt érintő témái és stratégiái

A „Jövő” modulban a nemzetközi designkultúra bizonyos területeit ökológiai, társadalmi, illetve...

Múzeum és kiállítás – elmélet és történet

A tantárgy célja a Designkurátor szakirány speciális ismereteit átadni a jelentkezett hallgatóknak.

Mutasd mind