Interakció design alapok/ 15 kredit

Az Interakció tervezés mesterképzés első tantárgya egy gyakorlatorientált, de elméleti órákkal jelentősen megtámogatott tantárgy, melynek során a hallgatók minden alapvető tervezési keretrendszert, azok történetét és fontosabb tervezési gyakorlatot megismernek. Célja, hogy az ezt követő, ráépülő tárgyak tehermentesüljenek az általános áttekintések, eljárások, szakmai sztenderdek és kifejezések ismertetése alól. A meghirdetett kurzusok összessége átfogó képet ad a hallgatónak a termék- és szolgáltatástervezésben alkalmazott interakció tervezés (Interaction Design), a felhasználói élmény tervezés (User Experience Design) és általában az emberközpontú tervezés (Human Centered Design) témájában, de kitér bármilyen más, új tervezési megközelítésre is. A tárgy a sorolt módszertanok miatt előtérbe helyezi az emberi tényezők (Human Factors) és az ehhez kapcsolódó ember-gép interakció (Human-Computer Interaction) témáit, valamint fókuszál az emberi viselkedés, kognitív pszichológiai alapok és az ehhez kapcsolódó kutatási gyakorlatok ismertetésére. A projekt-alapú tanulási tevékenységekben a felhasználói élmény tervezés részeként; az információs architektúra tervezés, felhasználói folyamatok tervezése, interfész és ehhez tartozó vizuális elemek (vizuális komponálás, alapvető tipográfia, vizuális hangsúlyozás, színelmélet) tervezése kap helyet.

További tárgyak

Elméleti bázisú projektfejlesztés csoportmunkában

A tantárgy célja az egyes projekcélok és a várt eredménytermékek meghatározásának és...

Elméleti előadás olvasószemináriummal

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a művészet- és designelmélet illetve...

Piac és termékek/15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az interaktív termékekhez kapcsolódó piaci termék- és szolgáltatástervezési, illetve üzleti alapokat

Emergens és experimentális design/ 15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgatók a korábban megszerzett tudást, az interakció tervezés eszközeit és eljárásait részben, vagy teljesen újraértelmezzék, vagy azokkal kísérletezésbe kezdjenek.

Mestermunka támogatás/ 5 kredit

A mestermunka elkészítéséhez folyamatos, dedikált konzultáció kapcsolódik, melynek során a hallgatók mérföldkövekre bontják a munkát és az oktató segítségével

Gyakorlat/ 5 kredit

Releváns szakmai gyakorlat választott piaci szereplőnél.

Kutatás-fejlesztés-innováció / 15 kredit

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval a kutatási-fejlesztési-innovációs (KFI) folyamatokat és megalapozza képességeit a KFI folyamatokban való részvételre

Kurzushét

A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítése; a világban zajló aktuális jelenségekre reflektáló, különböző tárgykörök, feladatok, lehetőségek mentén intenzív tanulást generálása

Komplex bevezetés / 5 kredit

A tantárgy célja az alapvető társadalomtudományi elméletek és kutatási módszertanok megismerése

Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning / 5 kredit

A szakdolgozati kutatás előkészítését, lefolytatását és eredményeinek összefoglalását, illetve hatékony kommunikálását segítő kurzus

Szabadon választható tantárgyak/ 15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgató egyéni tanulási céljaihoz, tanulási tervének megvalósulásához hozzájáruljon

Mutasd mind