Rólunk

A Design- és művészetmenedzsment mesterszak olyan szakembereket hivatott képezni, akik a kreatív iparágak bármelyikében szakmailag színvonalas, egyúttal finanszírozható projekteket, vállalkozásokat képesek menedzselni. Ezt a három pilléren (gazdasági, társadalmi, művészeti ismeretek) nyugvó oktatási programja teszi lehetővé, amely mind a négy félévben szakmai gyakorlattal egészül ki.

 

Intézetigazgató: Horányi Attila PhD

Szakvezető: Ébli Gábor PhD habil.

Szakfelelős: German Kinga PhD

Szakmenedzser:  Hőrich Nóra

Oktatási titkár: Juhász Péter

 

Képzés hossza 4 félév
Következő indul 2022
Kompetenciák

  • vállalkozási, üzleti és kreatívipari ismeretek
  • társadalomtudományi és kommunikációs kompetenciák
  • művészeti és design ismeretek
  • gyakorlatias képzés kis csoportokban
  • együttműködés a tervezőszakokkal
  • interdiszciplináris szemlélet
  • nemzetközi kitekintés, külföldi ösztöndíjak

Szakleírás

Napjainkban egyre izgalmasabb kihívás a design és a művészet területén egyszerre biztosítani a szakmai minőséget és a jól szervezett, finanszírozható működést. A Design- és művészetmenedzser MA szak gyakorlatias képzése mindkét szempontot érvényesíti. Olyan ismeretekre és készségekre helyezi a hangsúlyt, amelyek önálló, kezdeményező szerephez segítik az itt végzőket a kreatív iparágakban.

Szemináriumok, esettanulmányok, valós szakmai gyakorlatok során itt elsajátítható, milyen design- és művészeti projekteket érdemes kiválasztani, és hogyan lehet azokat színvonalasan és jól menedzselni; miként kell ezeket az értékeket hatékonyan kommunikálni, és milyen módokon vihetők sikerre nemzetközileg is.

A törzsanyagot jelentő alkalmazott művészeti és gazdasági tantárgyakon túl a képzés jogi, társadalomtudományi és más kapcsolódó ismereteket is nyújt. A számon kérő vizsgáztatás helyett a beszámolás problémaorientált feladatokon nyugszik. Ez olyan személyiségi elemeket fejleszt, hogy az itt mesterfokozatot szerzők képességeik reális tudatában, interdiszciplináris szemléletükre építve keressenek munkát a non-profit művészeti intézményrendszerben, a designvállalkozások üzleti szférájában, vagy a modern és kortárs művészet piacán.

Elhelyezkedési lehetőségek a képzés után: designvállalkozások; non-profit kulturális intézmények, közgyűjtemények; műtárgypiac, kiállítóhelyek; fesztiválok, előadóművészeti projektek; digitális kultúra; média, szaksajtó; felsőoktatás, közigazgatás.

Alumni

Manage [it] Yourself rendezvénysorozat

Tantárgyak

Gazdasági ismeretek I. (Vállalkozások gazdasági és jogi környezete)

A tárgy célja alapvető gazdasági ismeretek átadása...

Gazdasági ismeretek II. (Vezetés és szervezés)

A Vezetés és szervezés célja, hogy az eddig megszerzett gazdálkodási ismereteket bővítse és mélyítse...

Gazdasági ismeretek III. (Marketing menedzsment )

A tantárgy célja, hogy az eddig megszerzett gazdálkodási ismereteket marketing fókusszal bővítse és...

Művészeti és kreatívipari ismeretek I. (For-profit művészeti és designvállalkozások)

A kortárs művészet és design piacáról alapvető összefüggések átadása és egyes kérdésekörök...

Művészeti és kreatívipari ismeretek II. (Modern és kortárs művészet- és designtörténet)

A tantárgy (előadás és szeminárium) célja, hogy olyan művészet- és designtörténeti ismereteket adjon...

Művészeti és kreatívipari ismeretek III. (Kiállításrendezés és művészetközvetítés)

Cél, hogy a hallgatók a non-profit és for-profit kulturális intézményekre, vállalkozásokra jellemző...

Mutasd mind

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Ébli Gábor PhD habil., Design- és művészetmenedzsment MA szakvezető, habilitált egyetemi docens
German Kinga PhD, Design- és művészetmenedzsment MA szakfelelős, egyetemi docens
Horányi Attila PhD, Elméleti Intézet intézetigazgató, Designkultúra BA szakfelelős, egyetemi docens
Menedzsment
Hőrich Nóra, szakmenedzser
Juhász Péter, oktatási titkár
Oktatók
Balázs András PhD, egyetemi adjunktus
Galla Daniella Dominika PhD, egyetemi adjunktus
Povedák István PhD habil., habilitált egyetemi docens
Simon Andrea, egyetemi tanársegéd, doktoranda
Óraadók
Gida Bettina, óraadó
Mondik Gábor, óraadó
Tayler Patrick Nicholas, óraadó, doktorandusz

Hírek

Showroom