Különleges, kísérleti kötetben jelent meg Veres Bálint legújabb írása

Elmélet

A független ausztrál kiadó, a Mont Publishing gondozásában megjelenő háromkötetes  Aesthetic Literacy: A Book for Everyone, a 21. századi esztétikai műveltség teljes spektrumát átöleli 150 szerzője által jegyzett szélsőségesen különböző műfajú írásai révén. A világ vezető esztétika professzorai, feltörekvő kutatók, művészek, írók, zsurnaliszták artikulálják aforizmák, esszék, pamfletek, manifesztumok, levelek, dialógusok révén a vonatkozások ama miriádjait, amelyek révén az esztétikai dimenzió áthatja életünket és tapasztalati világunkat – messze túlnyúlva az akadémia és a művészeti intézményrendszer határain. Ahogy a könyv alcíme is jelzi: ez a gyűjtemény nem a szakértők és beavatottak szűk körei számára készült – messziről kerüli a szakmai zsargonokat –, hanem mindenkinek, aki a saját egyéni és közösségi tapasztalatain kész eltűnődni. A többnyire 5-10 perc alatt elolvasható fejezetek önálló kérdésfelvetések, gondolkodásra ösztönzők – az önnevelés és önképzés útján hasznos támpontoknak bizonyulhatnak bárki számára.

Ahogy az esztéták világszervezetének egykori elnöke, Arnold Berleant fogalmaz a könyv mottójában:

“Philosophy is the study of how to live in this world.

 Aesthetics is the study of how to experience it.

All the rest is commentary. Now go and study.”

A könyv elektronikus verziójának első kötete már elérhető, valamint ingyenesen letölthető a Mont Publishing House Shopify oldalán.

A könyvsorozatban a kortárs esztétikai gondolkodás olyan meghatározói közölnek írásokat, mint Thomas Leddy, Yuriko Saito, Clive Cazeaux, Mieke Bal, Katya Mandoki, Richard Eldridge, Emily Brady, Paul C. Taylor, Wolfgang Welsch, Babette Babich, Max Ryynänen, Yrjö Sepänmaa, Elisabetta Di Stefano, Stefano Marino. A magyar esztétikai gondolkodást Bacsó Béla (ELTE), Horváth Nóra (SZE), Krémer Sándor (SZTE) és Veres Bálint (MOME Elméleti Intézet, Doktori Iskola) írásai képviselik.  

 

 

 

Publikálva: 2022-04-08 12:16:00

Hírek