Nemzetközi konferencia a MOME-n I New approaches to re-enchanting Central and Eastern Europe

Elmélet

2022. április 7-8-án (csütörtök – péntek) rendezzük egyetemünkön a Közép-Kelet Európa vallási kultúrájának változásait, ún. „újra-varázsolását” vizsgáló multidiszciplináris konferenciát. A New approaches to re-enchanting Central and Eastern Europe című nagyszabású eseményre 17 országból 35 előadó érkezik. Az esemény főelőadói Daniel Wojcik (University of Oregon) és Alessandro Testa (Charles University, Prága). 

Az előadások, tükrözve az esemény multidiszciplinaritását, a kortárs vallási kultúra számos jelenségét veszik vizsgálat alá. Többek között bemutatják az ufó-kultúra művészeti síkját, a közösségi médiában is burjánzó COVID-19 összeesküvés elméleteket, a kortárs pogányság mitológiáit, a pogány metál és a keresztény rock zenét, a városi terekben újonnan megjelenő szakrális építményeket, a népszerűvé váló zarándoklatokat, vagy a vallás és az újnacionalizmus kapcsolódásait. 

A konferenciát a MOME Elméleti Intézete a prágai Károly Egyetemen működő Re-enchanting Central and Eastern Europe ERC.CZ kutatócsoporttal szervezi. A kétnapos konferencián egyetemünkről Keszeg Anna, az EI docense, Körösvölgyi Zoltán doktorandusz, és az eseményt szervező Povedák István, az EI docense tartanak előadást. A konferencia meghallgatása díjmentes. 

A konferencia célja és kérdései 

A konferencia célja, hogy rávilágítson az újjávarázslás különféle dimenzióira és vonatkozásaira Közép- és Kelet-Európában különböző megközelítésekből, például szociálantropológiából, vallástudományból, kultúratudományból és művészetekből, amelyek a következő kérdéseket vizsgálják, de nem kizárólagosan: 

- Van-e valami kiemelkedően 'közép-kelet-európai' az újjávarázslás így elméletileg megfogalmazott folyamatában, és ha igen, akkor pontosan mi? 

- Helyénvaló-e e jelenségek egy részének „felbukkanására” vagy „újbóli megjelenésére” gondolni? Vagy valószínűbb, hogy a szocializmus idején valójában soha nem tűntek el teljesen a közép-kelet-európai népek egyéni, társadalmi és mentális tájáról? 

- Hogyan értelmezik és reagálnak az új vallási és spirituális mozgalmak a jelenlegi kulturális és politikai átalakulásokra (pl. Covid-19 világjárvány, migrációs és menekültválság, populizmus a politikában)? 

- Melyek az újjávarázslás művészi dimenziójának régióspecifikus jellemzői? Miben különbözik az újjávarázslás anyagi kultúrája „nyugati” párhuzamaitól? 

- Hogyan jelenik meg az etnikai identitás az újjávarázslás művészi dimenziójában Közép-Kelet-Európában? 

- Kik az újjávarázslás legkiemelkedőbb, tájékozódó figurái? Milyen kultuszok alakulnak ki e személyiségek körül a közösségeikben? 

- Milyen módon hasznosítják az új vallási és szellemi mozgalmak a helyi örökséget, hagyományokat? Hogyan jelennek meg a kitalált hagyományok, folklór formák ezekben a mozgalmakban? Hogyan vannak jelen az újjávarázslás rituális és művészi dimenziójában? 

A konferencia programja elérhető itt.

Publikálva: 2022-04-04 16:40:00

Hírek