Adamik Luca a Deák Erika Ösztöndíj idei nyertese

Elmélet

Adamik Luca, a Designelmélet mesterképzés hallgatója nyerte el a Deák Erika Ösztöndíjat a zsűri egységes támogatásával. A Deák Erika Galéria és a MOME együttműködésének keretében a galéria idén is egy évre szóló támogatást biztosít egy diplomázó Designelmélet vagy Design- és művészetmenedzsment szakos hallgató számára. Az 500.000 forintos pénzjutalommal járó támogatás célja, hogy a MOME Elméleti Intézetének mesterszakos hallgatói közül minden évben egy olyan diplomázó hallgatót segítsen a tanulmányaiban, aki a diploma évében a kortárs képzőművészet területén végez elmélyült kutatómunkát. Ezzel segíti a hallgatók szakmai attitűdjének kialakítását, erősítését és a diplomamunkájuk kidolgozását is.

Az idei pályázat nyertese Adamik Luca, Designelmélet mesterszakos hallgató, aki a Nők ellenhatalmi harca címmel nyújtotta be kutatási tervét. Kutatásában olyan közép-európai régióban alkotó nőművészek munkásságát vizsgálja, akik a hetvenes-nyolcvanas években aktív művészeti gyakorlatukban erővel és agresszióval lépnek fel, védekezési mechanizmust alkalmazva a fájdalom és a női lét kiszolgáltatottságának megélése ellen, és egy erősen maszkulin közegben próbálják felülírni az egyenlőtlen, alárendelt női tapasztalatot. Célja a magyar neoavantgárd és posztavantgárd nőművészek munkásságának vizsgálata nemzetközi, hasonló művészi nyelvezetet alkalmazó életművek kontextusában.

A zsűri – Ébli Gábor, German Kinga, Illés Anikó és Zwickl András – indoklásában megfogalmazta, hogy egységesen támogatják a pályázatot. „Adamik Luca olyan kutatási programot vázol fel, amelynek egyes elemei, mint a performance, a testhasználat és a nőművészet jó ideje fontos részei a nemzetközi és magyar kutatásoknak, de kombinált, együttes alkalmazásukra, illetve a közép-kelet-európai és azon belül magyarországi sajátosságok vizsgálatára kevés példát találunk. Fontos szempontot jelent továbbá az is, hogy olyan, különböző országokban működő művészeket választ kutatásának témájául, akiknek egymás mellé állítása, összehasonlító elemzése új szempontokkal tudja gazdagítani a magyar alkotók eddigi értelmezését, értékelését.”

A Deák Erika Támogatás a 2020/21-es tanévben indult el, a támogatást illető együttműködést az egyetem és a galéria 5 évre kötötte meg, azaz összesen 5 hallgató részesülhet benne.

Kapcsolódó hírünk

 

 

 

Publikálva: 2021-09-07 11:45:00

Hírek