Antalóczy Tímea PhD

egyetemi docens

Antalóczy Tímea PhD

egyetemi docens

Oktatási terület Elmélet, Menedzserképzés
Kutatási terület kultúra, művészet, média, divat
Szervezeti egység Elméleti Intézet
Szakmai eredmények, publikációk
Műfajtörténet, in: Magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig, szerk.: Bajomi-Lázár Péter, 2005. Akadémia Kiadó. (Társszerző: Kálmán Zsuzsa)
Egészségügy, mint ürügy. in.: Elszalasztott esélyek. Szerk: Kéri László, 2005. MTA Politikai Tudományok Intézete. (Társszerző: Kálmán Zsuzsa)
Az iparművészet változó szerepe az átalakuló vizuális kultúrában. Szerk.: Antalóczy Tímea – Kapitány Ágnes, 2006. Budapest: NKA-MOME
Szomszédok közt. Szappanoperák az ezredforduló Magyarországán. 2006. Budapest: PrintXBudavár. Antenna Könyvek
(Vész) jelzések a kultúráról. 2009. Társszerkesztők: Füstös László, Hankiss Elemér, Budapest: MTA PTI. Jelentés a magyar kultúráról könyvsorozat, 1. kötet
Mire jó a kultúra? 2010. Társszerkesztők: Füstös László, Hankiss Elemér, Budapest: Magna Produkció Kft. Jelentés a magyar kultúráról könyvsorozat, 2. kötet
Határtalan médiakultúra. 2015. Társszerkesztő: Pörczi Zsuzsanna, Budapest: Wolters Kluwer
Divatfogalmak sajátos értelmezése. In: Divat, egyén, társadalom. F. Dózsa Katalin – Szatmári Judit Anna – Szentesi Réka: Divattörténeti tanulmányok. ELTE Eötvös Kiadó. (Társszerző: Pörczi Zsuzsanna)
A redő szerepének értelmezési lehetőségei a 20-21.századi divattörténetben. In: Divat, kultúra, történelem. Divattörténeti tanulmányok. Szerk.: F. Dózsa Katalin – Szatmári Judit Anna – Szentesi Réka, 2018. ELTE Eötvös Kiadó. (Társszerző: Pörczi Zsuzsanna)
Völgybe zárt művészet, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002. 111 old. (Társszerző: Füstös László)

Témavezetettek