TechPark | Általános Műhelyhasználat

MOME TechPark
MOME ONE | MOME TWO

H-1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
techpark@mome.hu
+36 30 837 2656


MENEDZSEREK

Ormándlaky Zsolt
TechPark igazgató
ormandlaky@mome.hu
+36 30 682 4629

Németh Diána
TechPark igazgatói asszisztens
nemeth.diana@mome.hu
+36 30 837 2656

Sipos Tamás
TechPark értékesítési munkatárs
sipos.tamas@mome.hu
+36 30 312 8676


TECHNIKUSOK

Erdélyi Zsolt
TechPark vezető technikus
erdelyi.zsolt@mome.hu
+36 30 312 8392

Zajzon Ákos
TechPark technikus
zajzon@mome.hu
+ 36 30 661 9125

Krasz Ádám
TechPark technikus
krasz.adam@mome.hu
+36 30 312 8356

 

Általános műhely- és műteremhasználat rendje

 • a műhely és műterem működéséért a műhelyvezető felel, így annak használatát ő határozhatja meg
 • minden műhely és műteremhez ill. technika-csoporthoz készül "műhely működési rend", melyek betartása kötelező
 • az eszközökön és gépeken elhelyezett színkódok (alább) kötelezően meghatározzák egy-egy technika használati alap-jogosultságát (a vörös jelzéssel ellátott eszközöket kizárólag a szakképzett műhelyvezetők/szakoktatók használhatják)

TechPark színkódok

 • az Egyetem üzemeltetési szabályzata szerint a műhely|műtermek maximálisan 08-21h-ig használhatók (22h-ra minden légcserélő, légkondicionáló és generátor stb.  leáll… az üzemeltetés bezárja az épületeket) - az egyes műhelyek szakoktatói nyitvatartása az ajtókra kihelyezett műhelytáblákon találhatók
 • a műhely|műterem vezetője jogosult eldönteni, hogy kit enged be ill. hagy dolgozni (akár felügyelet nélkül) 
 • egy műterem használati jogosultsága nem jelenti az épület mozdítható tárgyainak szabad felhasználását
 • egy műterem használati jogosultsága nem jelenti az épület többi terének szabad felhasználását
 • alkoholt/kábítószert a TechPark területére behozni tilos, azok hatása alatt belépni tilos
 • ételt/italt fogyasztani csak a kijelölt közösségi terekben szabad, műhelyekben tilos
 • kutyát-macskát (bármilyen állatot) a TechPark területére behozni tilos, balesetveszélyes
 • kérdés, egyéb felmerült igények esetében a TechPark személyzete (műhelyvezetők, technikusok, valamint T_210 management)  segít azok megoldásában

Hétvégi műhely- és műteremhasználat 

 • a Campus Igazgatóság balesetvédelmi előírásai szerint minimálisan két embernek kell tartózkodnia egy műhelyben - egyedül nem lehet senki
 • hétvégén kizárólag műhely/műtermi dolgozó és/vagy oktató kíséretében vagy engedélyével lehet bent dolgozni (aki felel az ott történtekért)
 • műhely|műtermi dolgozó hétvégi munkájának óradíja van, melyet az azt igénybe venni szándékozó(k) állnak, nem az egyetem
 • műhely|műtermi dolgozó és/vagy oktató kérheti a hétvégi műhelyhasználatot, de mindig a műhelyvezető dönt, ez lehetséges-e (ugyanis az ő és a TechPark vezetésének felelőssége a működés fenntartása)

Kérvény menete

 • a kísérő műhely/műtermi dolgozó és/vagy oktató küld egy e-mailt (vagy akár egy általa aláírt pl. pdf-et) a belépni szándékozók névsorával, az időpontokkal és a használandó terem megnevezésével
 • a névsort a Campus Igazgatóságon engedélyeztetni kell a TechParknak a Portaszolgálat felé - akik csak a névsoron szereplőket engedik be
 • a kulcsot a kísérő veheti fel és adhatja le


Naptárak

Az alábbi “naptár link”-ek a TechPark nagyobb, általában több Szak által is hasznosított terének foglaltságát mutatják. Ezeken a bejegyzett órarendi órák és az egyéb rendezvényi, tanfolyami, hallgatói- és dolgozói befoglalások is követhetők:

TP-NAPTÁRAK / CALENDARS


Teremigénylés

Akadémiai rögzített órákon kívüli teremigénylés a műtermekbe/stúdiókba (akár hallgatók, hallgatói csoportok, ill. MOME dolgozók részére) az alábbi PDF kitöltésével a TechPark managementhez eljuttatva (T_210) lehetséges:

TP-TEREMIGÉNYLÉS / ROOM REQUEST


Eszköz kivitel

A technikák egy része bérelhető/kölcsönözhető - akadémiai körben díjtalan - a kivitel/átvétel az alábbi PDF kitöltésével a TechPark managementhez eljuttatva (T_210) lehetséges: 

TP-ESZKÖZ KIVITEL / TAKEOVER AND EXPORT LICENCE


Belső szolgáltatás

Fizetős szolgáltatások (pl. némely print vagy nyersanyag) igényléséhez és egyben teljesítési igazolásához a MOME hallgatói számára:

TP-BELSŐ SZOLGÁLTATÁS / TO REQUEST AN INTERNAL SERVICE


Külső szolgáltatás

Fizetős szolgáltatások igényléséhez és egyben teljesítési igazolásához a MOME oktatók/dolgozók számára:

TP-KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁS / TO REQUEST AN EXTERNAL SERVICE

 

MŰHELYHASZNÁLATI SZABÁLYZAT (Üzemeltetés)

Az alábbi műhelyhasználati szabályok minden gyakorlati képzésben résztvevőre vonatkoznak! A szakipari gépek legtöbbje - a vonatkozó jogszabály alapján - veszélyes gépnek minősül a gyorsan forgó-mozgó és éles szerszámok és gépalkatrészek miatt, melyek a másodperc tört része alatt súlyos sérülést, akár csonkolással járó balesetet is okozhatnak. Ezért az alábbi szabályok alkalmazása minden gépet használó személyre kiterjed. A szabályok megsértése, szándékos figyelmen kívül hagyása fegyelmi eljárást, súlyos veszélyeztetés esetén a gyakorlati képzésből való kizárást vonja maga után!

 • Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a tüzet a rendelkezésre álló tűzoltó-készülékkel nem tudjuk eloltani, akkor a helyszínről való minél előbbi menekülésre összpontosítsunk. A menekülés és kiürítés során a gyülekezési helyre kell menni, ami a műhelyépület előtt, az épülettől biztonságos távolságra található. A létszámellenőrzés befejezéséig a gyülekezési helyet nem szabad elhagyni!
 •  A műhelyben csak a szakoktató jelenlétében szabad tartózkodni. Szakoktató nélkül a műhelybe lépni és tartózkodni tilos!
 • A műhely gépeit csak és kizárólag szakoktató jelenlétében lehet használni. Szakoktató nélkül a gépek beindítása, használata tilos!
 • A gépek használata csak a munkavédelmi gyakorlati oktatási anyag elsajátítása és a kezelési utasítások elolvasása és megértése után lehetséges.
 • A gépeket használni csak kipihent, alkohol- és más, a gépek használatát károsan befolyásoló szer (pl. kábítószer, gyógyszer) hatásától mentes állapotban szabad.
 • Bizonyos gyógyszerek álmosságot, bódultságot és a reakcióidő lassulását eredményezik. Ilyenek pl. a nyugtatók, antidepresszánsok, vérnyomáscsökkentők, altatók és bizonyos allergia gyógyszerek.
 • Gyógyszeres kezelés alatt lévők kötelesek tisztában lenni az általuk használt gyógyszer hatás- és mellékhatásaival, amiről a gyógyszer használati útmutatója (betegtájékoztatója) ad információt. Ha az útmutató tiltja a gyógyszer hatása miatt a gépek kezelését, a gépek használata tilos!
 • Az egyes gépek használatához szükséges védőeszközöket tételesen a gépek kezelési utasításai tartalmazzák.
 • A gépeket használó személynek és a gép hatókörében tartózkodóknak a kezelési utasítás által meghatározott védőeszközöket a gép használata során viselniük kell. Védőeszköz nélkül a gépeket használni szigorúan tilos!
 • A gépeken lévő biztonsági berendezések (pl. vészleállító, infrakapu, nyitásérzékelő, stb.) és a védőburkolatok a gépek alaptartozékai. Kiiktatásuk, leszerelésük, működésük akadályozása szigorúan tilos!
 • A gépeket minden használat előtt vizuálisan ellenőrizni szükséges. Amennyiben a gépen bármilyen meghibásodást észlelünk (pl. sérült szerszám, törött védőburkolat, stb.), akkor a gépet használni tilos és a hibát azonnal jelezni kell a szakoktatónak.
 • Amennyiben a gépek használata során rendellenes működés tapasztalható (pl. égett szag, nem szokványos zajok, stb.), akkor a gépet azonnal le kell állítani és a hibát jelezni kell a szakoktatónak.
 • A gépeken alkatrész cserét (pl. fűrészlap, marófej, stb.) kizárólag a szakoktató végezhet.
 • Minden gépet használat után a főkapcsolóval áramtalanítani kell. Nem elég az on/off gomb kinyomása, minden esetben a főkapcsolót kell kikapcsolt állapotba helyezni, ami a gép villamosenergia ellátását szakítja meg.
 • A gépek rendellenes működése, vagy sérülés bekövetkezte esetén a gépet azonnal le kell állítani a vészleállító gomb benyomásával. A vészleállító gomb benyomott állapota esetén a kezelőszervek (gombok) nem működtetik a gépet. A vészleállító gomb oldásával a gépek kezelőszerveivel ismét lehet működtetni a gépet.
 • Bármely sérülést, vagy balesetet azonnal jelezni kell a szakoktatónak és a sérülést el kell látni a műhelybe kihelyezett elsősegélynyújtó felszereléssel. 
 • Szükség esetén mentőt kell hívni a 104-es, vagy a 112-es általános segélyhívó telefonszámon.
 • A gépek kezelése során csak testhez álló, zárt ruházatot szabad viselni. Lógó ruhaujj, copf, gyűrű, karkötő, nyaklánc és piercing használata a gépek kezelése során tilos!
 • Copf, vagy hosszú haj viselése esetén a olyan megoldást kell használni, ami biztosítja, hogy a forgó, mozgó alkatrészek ne tudják a hajat feltekerni és behúzni.
 • A gépek belső részeibe, vagy a munkát végző szerszámhoz (pl. fűrészlap, késfej. marószerszám, stb.) működés közben benyúlni tilos.
 • A gépeken és a műhelyben több személy egyidejű munkavégzése esetén a tevékenységet úgy kell összehangolni, hogy az, az ott tevékenykedőkre és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
 • A gépeken való munkavégzés befejeztével a gépet le kell választani a villamos hálózatról a főkapcsolója segítségével. Nem elegendő csak a be/ki kapcsológomb használata, a gép áramellátását kell megszüntetni a főkapcsolóval.
 • A gépeken való munkavégzés befejeztével a gépet használónak a gépet és környezetét meg kell tisztítani a rárakódott forgácstól, portól, kenőanyagtól és minden egyéb szennyeződéstől. A tisztítás a főkapcsolóval az áramforrásról leválasztott géppel lehetséges.
 • Amennyiben a gépeken való munkavégzéshez kenőanyagot (pl. olaj, emulzió), vagy a munkadarabhoz veszélyes anyagot (spray, festék) kell használni, ügyelni kell a veszélyes anyag helyes tárolására (kiöntőnyílással felfelé, zárókupak, vagy fedél használata).
 • A műhelyben dolgozók kötelesek a munkaterületen a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani.
 • A műhely gépein javítási, karbantartási munkát csak a szakoktató végezhet.
 • A gépekben keletkezett tüzet azonnal jelezni kell a szakoktatónak és a műhely közvetlen környezetének. A tüzet a 112-es általános segélyhívó számon is jelezni kell.
 • A gépekben keletkezett tűz esetén amennyiben lehetőség van rá, az oltás megkezdése előtt a gépet a főkapcsolója segítségével le kell választani az elektromos hálózatról. Gépet vízzel oltani tilos.
 • Tűz oltására a műhelyben elhelyezett kézi tűzoltó készülék használható. A készülék használata tűz esetén állampolgári kötelesség, mindaddig, amíg úgy nem ítéljük meg, hogy a tűz a saját testi épségünket veszélyezteti.

( Kancellária )