Vizuális és Történetmesélési Stúdiumok/ 15 kredit

A Vizuális és Történetmesélési Stúdiumok tárgy célja a hallgatók bevezetése a történetmesélés és a mozgóképkészítés alapvető munkafolyamataiba. Az elsajátított elméleti ismereteket, stábmunkában, projekt környezetben végzett gyakorlatok során mélyítik el a hallgatók. A kurzus alapot biztosít a képzés további tárgyainak teljesítéséhez, fejleszti a kritikai gondolkodást és érzékenyíti a hallgatókat az immerzív film területeinek tendenciáival kapcsolatban.

Tanulási tevékenységek:

1., Történetmesélés: A hallgatók a történetmesélés és a forgatókönyvírás technikáit, az elméleti alapozást kísérő intenzív gyakorlati feladatok során sajátítják el. A kreatív történetírás, a dramaturgia és a szakmai sztenderdek terén megszerzett ismereteket saját forgatókönyv fejlesztésével demonstrálják. Az elkészült munkák prezentálásra kerülnek és reflektálnak rá a hallgatók. A hallgatók megismerkednek a innovatív  művészetek és a immerzív média  art aktuális kérdéseivel.

2., Felvétel- és világítástechnika: A hallgatók miután megismerik a felvételkészítés technikáit és a kapcsolódó világítástechnikai ismereteket, ezeket a gyakorlatban szituáció alapú jelenetek létrehozásával mélyítik el stúdiókörnyezetben és külső forgatási helyszíneken .

3., Utómunka: A hallgatók megismerik az utómunka műveleteket és a területhez kapcsolódó kurrens kérdéseket, fejlődési irányokat. A tudás gyakorlati alkalmazására projektfeladatok során nyílik lehetőség.

4., Produkciós folyamatok: A hallgatók egy projektmunkát készítenek egyéni ötlet alapján. A feladat célja az ötlettől a gyártásig terjedő produkciós folyamatok összegzése.Az elkészült munkák prezentálásra kerülnek és reflektálnak rá a hallgatók.

 

További tárgyak

Kutatás-fejlesztés-innováció / 15 kredit

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval a kutatási-fejlesztési-innovációs (KFI) folyamatokat és megalapozza képességeit a KFI folyamatokban való részvételre

Kurzushét

A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítése; a világban zajló aktuális jelenségekre reflektáló, különböző tárgykörök, feladatok, lehetőségek mentén intenzív tanulást generálása

Komplex bevezetés / 5 kredit

A tantárgy célja az alapvető társadalomtudományi elméletek és kutatási módszertanok megismerése

Elméleti bázisú projektfejlesztés csoportmunkában/ 5 kredit

A tantárgy során a különböző szakok hallgatóiból álló csoportok egy közösen választott témában terveznek projektet.

Elméleti előadás olvasószemináriummal / 5 kredit

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a művészet- és designelmélet illetve társadalomtudományi határterületeinek irányait

Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning / 5 kredit

A szakdolgozati kutatás előkészítését, lefolytatását és eredményeinek összefoglalását, illetve hatékony kommunikálását segítő kurzus

Szabadon választható tantárgyak/ 15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgató egyéni tanulási céljaihoz, tanulási tervének megvalósulásához hozzájáruljon

Immerzív Film Tervezés I./15 kredit

Immerzív Film Tervezés II.

Immerzív Film Tervezés III.

Szakmai gyakorlat/Immerzív film

Mutasd mind