Tekhné

A kurzus során a Designkultúra-szakos hallgatók a MOME tervezőtanszékeinek számukra felajánlott tervezési, illetve szakelméleti kurzusait veszik fel és teljesítik a tervezőszakosokkal azonos rendben, de tőlük eltérő értékeléssel. A tantárgy célja, hogy a hallgatók tapasztalatot szerezzenek a tervezés módszertanában és lépéseiben, illetve a tervezői problémamegoldásban. A tantárgyból 15 kreditnyit -- 3 kurzusnyit kell -- a hallgatóknak elvégeznie, tetszés szerinti tervező szakoko. Egy tervezési kurzusra általában 1-3 Designkultúra szakos hallgatót vesznek fel, akik a kurzus rendjéhez igazodva egyedül vagy nagyobb csoportokban dolgoznak.

További tárgyak

Tudományos írás

A kurzus során a hallgatók egyfelől megismerkednek a klasszikus (kétértékű) logika alapjaival; ennek...

Tekhné (média)

A kurzus során a hallgatók a fényképezésen keresztül a vizuális kommunikáció médiumainak működésébe nyernek...

Tekhné (építészet)

Művészettörténet 1.

A Művészettörténet tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az egyetemes és magyar művészettörténet legfontosabb...

Művészettörténet 2.

A Művészettörténet tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az egyetemes és magyar...

Designtörténet 1.

Építészettörténet

Az Építészettörténet tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az egyetemes és magyar építészet...

Művészettörténet 4

A Művészettörténet tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az egyetemes és magyar...

Bevezetés a társadalomtudományokba

A kurzus során társadalomtudományi alapfogalmakkal, elméletekkel és módszertani alapokkal...

Bevezetés a kommunikációelméletbe

A kurzus során a kommunikáció megértésének, elemzésének és kontextualizálásának legfőbb...

Kulturális antropológia

A kurzus célja a kortárs kultúra elméletének és módszertanának megismertetése a hallgatókkal. A...

Kommunikáció: Kép, tárgy, tér

A kurzus során egyrészt a képek, tárgyak és terek kommunikatív funkcióinak hasonlóságaival és...

A művészet intézményrendszere és szociológiája

A tantárgy a művészetszociológia alapfogalmaival, elméleteivel és módszertanával ismerteti meg a...

Társadalomtudományi modul kötelezően választható tárgy

A tantárgy célja társadalomtudományi problémák, elméletek és módszertani perspektívák a bevezető...

Bevezetés a filozófiába

A kurzus során az alapvető filozófiai problémákat és elméleteket tekintjük át a metafizika, az...

Művészetfilozófia

A kurzus során a művészet filozófiai megközelítéséhez szükséges legfontosabb fogalmakat, érveket és...

Bevezetés a designelméletbe

A legfontosabb cél, hogy általános tájékoztatást nyújtsunk hallgatóinknak az interdiszciplináris...

Kritika: képzőművészet és design

A tantárgy célja, hogy megismertesse a műkritika/designkritika műfaji sajátosságait, eszme- és...

Elméleti modul kötelezően választható tárgy

A tantárgy célja filozófiai, művészetfilozófiai, designelméleti és kultúraelméleti problémák, elméletek...

Mutasd mind