Szakmai gyakorlat/Immerzív film

A tantárgy átfogó célja, hogy a képzésben résztvevő hallgatók kompetenciáinak fejlődését az immerzív film

szakterületeihez kapcsolódó szervezetekben vagy projektekben eltöltött gyakorlattal támogassa. A gyakorlat során a hallgatók az immerzív film területeihez kapcsolódó tartalmak létrehozásának folyamataiba kapcsolódnak be. A gyakorlat támogatja a hallgatókat karrierútjuk tervezésében, karrierperspektívákat nyújtva számukra, és kapcsolatot építve a lehetséges munkaadók körével.

 

További tárgyak

Kutatás-fejlesztés-innováció / 15 kredit

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval a kutatási-fejlesztési-innovációs (KFI) folyamatokat és megalapozza képességeit a KFI folyamatokban való részvételre

Kurzushét

A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítése; a világban zajló aktuális jelenségekre reflektáló, különböző tárgykörök, feladatok, lehetőségek mentén intenzív tanulást generálása

Komplex bevezetés / 5 kredit

A tantárgy célja az alapvető társadalomtudományi elméletek és kutatási módszertanok megismerése

Elméleti bázisú projektfejlesztés csoportmunkában/ 5 kredit

A tantárgy során a különböző szakok hallgatóiból álló csoportok egy közösen választott témában terveznek projektet.

Elméleti előadás olvasószemináriummal / 5 kredit

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a művészet- és designelmélet illetve társadalomtudományi határterületeinek irányait

Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning / 5 kredit

A szakdolgozati kutatás előkészítését, lefolytatását és eredményeinek összefoglalását, illetve hatékony kommunikálását segítő kurzus

Szabadon választható tantárgyak/ 15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgató egyéni tanulási céljaihoz, tanulási tervének megvalósulásához hozzájáruljon

Vizuális és Történetmesélési Stúdiumok/ 15 kredit

Immerzív Film Tervezés I./15 kredit

Immerzív Film Tervezés II.

Immerzív Film Tervezés III.

Mutasd mind