Kutatás-fejlesztés-innováció / 15 kredit / horizontális tantárgy

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval a kutatási-fejlesztési-innovációs (KFI) folyamatokat és megalapozza képességeit a KFI folyamatokban való részvételre; támogassa a KFI folyamatok természetéről, jellemzőiről, sajátos céljairól szóló tudás megszerzését; képessé tegyen kutatói teamekben való irányított munkavégzésre; erősítse a kutatási folyamatok és eredmények jelentőségének megértését.

A KFI tantárgy célja, hogy:

− támogassa a hallgatókat a KFI folyamatok megismerésében és az ebben való tapasztalatszerzésben;

−       fejlessze a hallgatók kutatásmódszertani képességeit, innovatív szemléletét, és készítse fel őket kutató-fejlesztő teamekben való együttműködésre;

−       támogassa a külső partnerekkel (akadémiai, piaci, civil) történő KFI együttműködést;

−    támogassa a szakterületek közötti integrációt, átjárhatóságot;

−       támogassa a csapatmunkát és az azzal összefüggő tervezésmódszertan átadását.

 

A MOME olyan KFI tevékenységeket végez, amelyek a design, a művészet, a média, az építészet, a technológia, a kreatív ipar valamint az ezekhez kapcsolódó teória területén, a diszciplínák határait átlépve, azok módszereit kombinálva hoz létre új tudást, szisztematikus és kreatív módon. Ez számos különböző kutatási módszerrel érhető el például: design research, artistic research, tudományos alap- és alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, műszaki kutatás és fejlesztés, Mode 2 research, practice based research, kreatív innováció, kutatás- és innováció-menedzsment. A KFI tantárgy szempontjából a KFI fogalomköre ezért inkluzív módon, széles horizonton értelmezhető. A tantárgy gyakorlatorientált, de tartalmaz elméleti blokkokat. A tantárgy kurzusai során a hallgatók részben vagy egészben megismernek és alkalmaznak valamilyen KFI módszert, folyamatot, eszközt, illetve reflektálnak azokra. A kurzusok során a bemutatott KFI elemek alkalmazásra kerülnek, ill. az alkalmazott módszerek és KFI elemek kritikai értékelése is megtörténik.

A KFI tantárgycsoportoból három, 5 kreditértékű tantárgyat kell elvégezni összesen 15 kredit értékben. 

 

SHOWROOM

További tárgyak

Fotográfia projekt I. / 15 kredit

A Fotográfia projekt I. kurzus célja a mesterképzésbe hozott önálló tematikájú munkaterv kidolgozása...

Fotográfia projekt II. / 10 kredit

A Fotográfia projekt II. kurzus célja kötött tematikára önálló alkotói válasz kidolgozása és karakteres...

Fotográfia projekt III. / 10 kredit

A Fotográfia projekt III. kurzus célja a diplomamunka elméleti és szakmai megalapozása. Cél a...

Fotográfia specifikumok

A program célja, hogy segítséget nyújtson az egyéni fotográfiai nyelv kialakításához, valamint...

Szaktörténet és a fotográfia filozófiája / 5 kredit

A szaktörténet és a fotográfia filozófiája kurzusok célja a szakspecifikus, illetve a fotográfia médiumával kapcsolatba hozható...

Kortárs Fotográfia / 5 kredit

A Kortárs fotográfia kurzus célja a jelenkori fotográfia szakmai, intézményi és társadalmi közegének...

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat célja a mesterképzés során elsajátított ismeretek professzionális, valós piaci közegben való gyakorlása.

Kurzushét/ 0 kredit / horizontális tantárgy

A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítése; a világban zajló aktuális jelenségekre reflektáló, különböző tárgykörök, feladatok, lehetőségek mentén intenzív tanulást generálása

Komplex bevezetés / 5 kredit/ horizontális tantárgy

A tantárgy célja az alapvető társadalomtudományi elméletek és kutatási módszertanok megismerése.

Elméleti bázisú projektfejlesztés csoportmunkában/ 5 kredit /horizontális tantárgy

A tantárgy során a különböző szakok hallgatóiból álló csoportok egy közösen választott témában terveznek projektet.

Elméleti előadás olvasószemináriummal / 5 kredit/ horizontális tantárgy

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a művészet- és designelmélet illetve társadalomtudományi határterületeinek jellegadó irányait

Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning / 5 kredit/ horizontális tantárgy

A szakdolgozati kutatás előkészítését, lefolytatását és eredményeinek összefoglalását, illetve hatékony kommunikálását segítő kurzus

Elective courses / 15 kreditpont

The goal of this subject is to contribute to the individual study plan of the students, through providing a possibility...

Mutasd mind