Immerzív Film Tervezés III.

A tárgy célja a hallgatók bevezetése az immerzív film területeinek aktuális kérdéseibe, lehetőséget biztosítva az önálló alkotói fejlődésre és projektfeladatok, együttműködések révén ismereteik interdiszciplináris helyzetekben történő alkalmazására.

Tanulási tevékenységek:

1., Portfólió: A feladat célja a diploma folyamatokkal párhuzamosan a hallgatói portfóliók létrehozása.

2., Projektfeladat: A projektfeladat során olyan élő kutatás fejlesztési helyzetbe kerülnek a hallgatók, ahol egy külső partnerrel együttműködve interdiszciplináris helyzetben alkalmazhatják az immerzív film módszereit és technológiáit.

 

További tárgyak

Kutatás-fejlesztés-innováció / 15 kredit

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval a kutatási-fejlesztési-innovációs (KFI) folyamatokat és megalapozza képességeit a KFI folyamatokban való részvételre

Kurzushét

A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítése; a világban zajló aktuális jelenségekre reflektáló, különböző tárgykörök, feladatok, lehetőségek mentén intenzív tanulást generálása

Komplex bevezetés / 5 kredit

A tantárgy célja az alapvető társadalomtudományi elméletek és kutatási módszertanok megismerése

Elméleti bázisú projektfejlesztés csoportmunkában/ 5 kredit

A tantárgy során a különböző szakok hallgatóiból álló csoportok egy közösen választott témában terveznek projektet.

Elméleti előadás olvasószemináriummal / 5 kredit

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a művészet- és designelmélet illetve társadalomtudományi határterületeinek irányait

Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning / 5 kredit

A szakdolgozati kutatás előkészítését, lefolytatását és eredményeinek összefoglalását, illetve hatékony kommunikálását segítő kurzus

Szabadon választható tantárgyak/ 15 kredit

A tárgy célja, hogy a hallgató egyéni tanulási céljaihoz, tanulási tervének megvalósulásához hozzájáruljon

Vizuális és Történetmesélési Stúdiumok/ 15 kredit

Immerzív Film Tervezés I./15 kredit

Immerzív Film Tervezés II.

Szakmai gyakorlat/Immerzív film

Mutasd mind