Fotográfia projekt III. / 10 kredit

A tantárgy célja a hosszútávú projektfejlesztés gyakorlatának modellezése, illetve a mestermunka elméleti és gyakorlati megalapozása. A projektmunka témavezetővel és konzulensekkel folytatott rendszeres egyéni konzultációkra épül. Önálló kutatómunkán alapuló széles spektrumú műveltség megszerzésével, kurrens és történeti művészeti példák, illetve a vonatkozó társadalmi összefüggések ismeretében cél az alkotói gondolkodás horizontjának szélesítése, önálló, társadalmilag releváns kérdéseket érintő művészeti koncepció kialakítása, a kreatív írás gyakorlati alkalmazása, az elméleti és filozófiai kontextus feltárása. A tantárgy elvégzésével a hallgató kibontakoztatja azon képességét, hogy önálló alkotói elképzeléseit egyéniségét tükröző vizuális formában és karakteres fotográfiai eszköztárral hatékonyan fejezze ki, a bemutatás és befogadás körülményeinek mérlegelésével a szélesebb művészeti kontextusban helyezze el. A tantárgy részeként a hallgatók hazai és nemzetközi vásárokon mutatkozhatnak be, szakmai események szervezésében szerezhetnek gyakorlatot.

SHOWROOM

További tárgyak

Fotográfia projekt I. / 15 kredit

A Fotográfia projekt I. kurzus célja a mesterképzésbe hozott önálló tematikájú munkaterv kidolgozása...

Fotográfia projekt II. / 10 kredit

A Fotográfia projekt II. kurzus célja kötött tematikára önálló alkotói válasz kidolgozása és karakteres...

Fotográfia specifikumok

A program célja, hogy segítséget nyújtson az egyéni fotográfiai nyelv kialakításához, valamint...

Szaktörténet és a fotográfia filozófiája / 5 kredit

A szaktörténet és a fotográfia filozófiája kurzusok célja a szakspecifikus, illetve a fotográfia médiumával kapcsolatba hozható...

Kortárs Fotográfia / 5 kredit

A Kortárs fotográfia kurzus célja a jelenkori fotográfia szakmai, intézményi és társadalmi közegének...

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat célja a mesterképzés során elsajátított ismeretek professzionális, valós piaci közegben való gyakorlása.

Kutatás-fejlesztés-innováció / 15 kredit / horizontális tantárgy

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval a kutatási-fejlesztési-innovációs (KFI) folyamatokat és megalapozza képességeit a KFI folyamatokban való részvételre

Kurzushét/ 0 kredit / horizontális tantárgy

A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítése; a világban zajló aktuális jelenségekre reflektáló, különböző tárgykörök, feladatok, lehetőségek mentén intenzív tanulást generálása

Komplex bevezetés / 5 kredit/ horizontális tantárgy

A tantárgy célja az alapvető társadalomtudományi elméletek és kutatási módszertanok megismerése.

Elméleti bázisú projektfejlesztés csoportmunkában/ 5 kredit /horizontális tantárgy

A tantárgy során a különböző szakok hallgatóiból álló csoportok egy közösen választott témában terveznek projektet.

Elméleti előadás olvasószemináriummal / 5 kredit/ horizontális tantárgy

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a művészet- és designelmélet illetve társadalomtudományi határterületeinek jellegadó irányait

Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning / 5 kredit/ horizontális tantárgy

A szakdolgozati kutatás előkészítését, lefolytatását és eredményeinek összefoglalását, illetve hatékony kommunikálását segítő kurzus

Elective courses / 15 kreditpont

The goal of this subject is to contribute to the individual study plan of the students, through providing a possibility...

Mutasd mind