Fotográfia projekt II. / 10 kredit

A tantárgy célja kötött tematikára önálló alkotói válasz kidolgozása és karakteres fotográfiai kivitelezése, a fotográfiai portfólió diverzifikálása. Cél a projekt koncipiálás szakmai ismereteinek elmélyítése, alkalmazott és autonóm fotográfiai projektek eltérő megvalósítási stratégiájára jellemző alkotói és befogadói problémakörök és módszerek professzionális szintű ismerete és alkalmazása. Önálló kutatómunkán alapuló széles spektrumú műveltség megszerzésével, kurrens és történeti fotóművészeti példák és a vonatkozó társadalmi kontextus ismeretében szélesíti az alkotói gondolkodás horizontját, egyéni mentor segítségével. A hallgató önálló művészeti koncepciójáról szakmai diskurzust kezdeményez, lehetősége nyílik a művészeti szcéna meghatározó helyszíneivel és szakembereivel való találkozásra. A tantárgy keretében alkalom nyílik különböző prezentációs formák kipróbálására, mint a fotókönyv vagy a kiállítás. A tantárgy elvégzésével a hallgató elmélyíti azon képességét, hogy önálló alkotói elképzeléseit egyéniségét tükröző, karakteres fotográfiai eszköztárral hatékonyan fejezze ki. A tantárgy két kurzusból áll, melyek intenzív (one-on-one) konzultácók és szakmai körben tartott prezentációkon kapott visszajelzések együttesével támogatják, hogy a hallgató a bemutatás és befogadás körülményeinek mérlegelésével a szélesebb művészeti kontextusban helyezze el alkotásait.

SHOWROOM

További tárgyak

Fotográfia projekt I. / 15 kredit

A Fotográfia projekt I. kurzus célja a mesterképzésbe hozott önálló tematikájú munkaterv kidolgozása...

Fotográfia projekt III. / 10 kredit

A Fotográfia projekt III. kurzus célja a diplomamunka elméleti és szakmai megalapozása. Cél a...

Fotográfia specifikumok

A program célja, hogy segítséget nyújtson az egyéni fotográfiai nyelv kialakításához, valamint...

Szaktörténet és a fotográfia filozófiája / 5 kredit

A szaktörténet és a fotográfia filozófiája kurzusok célja a szakspecifikus, illetve a fotográfia médiumával kapcsolatba hozható...

Kortárs Fotográfia / 5 kredit

A Kortárs fotográfia kurzus célja a jelenkori fotográfia szakmai, intézményi és társadalmi közegének...

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat célja a mesterképzés során elsajátított ismeretek professzionális, valós piaci közegben való gyakorlása.

Kutatás-fejlesztés-innováció / 15 kredit / horizontális tantárgy

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval a kutatási-fejlesztési-innovációs (KFI) folyamatokat és megalapozza képességeit a KFI folyamatokban való részvételre

Kurzushét/ 0 kredit / horizontális tantárgy

A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítése; a világban zajló aktuális jelenségekre reflektáló, különböző tárgykörök, feladatok, lehetőségek mentén intenzív tanulást generálása

Komplex bevezetés / 5 kredit/ horizontális tantárgy

A tantárgy célja az alapvető társadalomtudományi elméletek és kutatási módszertanok megismerése.

Elméleti bázisú projektfejlesztés csoportmunkában/ 5 kredit /horizontális tantárgy

A tantárgy során a különböző szakok hallgatóiból álló csoportok egy közösen választott témában terveznek projektet.

Elméleti előadás olvasószemináriummal / 5 kredit/ horizontális tantárgy

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a művészet- és designelmélet illetve társadalomtudományi határterületeinek jellegadó irányait

Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning / 5 kredit/ horizontális tantárgy

A szakdolgozati kutatás előkészítését, lefolytatását és eredményeinek összefoglalását, illetve hatékony kommunikálását segítő kurzus

Elective courses / 15 kreditpont

The goal of this subject is to contribute to the individual study plan of the students, through providing a possibility...

Mutasd mind