Fotográfia projekt I. / 15 kredit

A Fotográfia projekt 1. kurzus célja a mesterképzésbe hozott önálló munkaterv kidolgozása. A tantárgy több kurzusból épül fel, melyek segítséget nyújtanak a projektterv audiovizuális megfogalmazásában, pitch-elésében, megismertetik a kortárs művészeti szcéna produkciós gyakorlatait és fejlesztik a kreatív íráskészséget. Cél a fotográfiai produkció előkészítés és projekt koncipiálás szakmai ismereteinek elsajátítása, alkalmazott vagy autonóm fotográfiai projekt megvalósítására jellemző alkotói, stratégiai és befogadói problémakörök megismerése, módszerek alkalmazása. Kurrens fotóművészeti példák és társadalmi kontextus ismeretében cél az alkotói gondolkodás horizontjának szélesítése és a szakmai diskurzusban való részvétel. A kurzus során lehetőség nyílik nemzetközi munkacsoportban való részvételre, egyéni mentorációval.

SHOWROOM

További tárgyak

Fotográfia projekt II. / 10 kredit

A Fotográfia projekt II. kurzus célja kötött tematikára önálló alkotói válasz kidolgozása és karakteres...

Fotográfia projekt III. / 10 kredit

A Fotográfia projekt III. kurzus célja a diplomamunka elméleti és szakmai megalapozása. Cél a...

Fotográfia specifikumok

A program célja, hogy segítséget nyújtson az egyéni fotográfiai nyelv kialakításához, valamint...

Szaktörténet és a fotográfia filozófiája / 5 kredit

A szaktörténet és a fotográfia filozófiája kurzusok célja a szakspecifikus, illetve a fotográfia médiumával kapcsolatba hozható...

Kortárs Fotográfia / 5 kredit

A Kortárs fotográfia kurzus célja a jelenkori fotográfia szakmai, intézményi és társadalmi közegének...

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat célja a mesterképzés során elsajátított ismeretek professzionális, valós piaci közegben való gyakorlása.

Kutatás-fejlesztés-innováció / 15 kredit / horizontális tantárgy

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval a kutatási-fejlesztési-innovációs (KFI) folyamatokat és megalapozza képességeit a KFI folyamatokban való részvételre

Kurzushét/ 0 kredit / horizontális tantárgy

A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítése; a világban zajló aktuális jelenségekre reflektáló, különböző tárgykörök, feladatok, lehetőségek mentén intenzív tanulást generálása

Komplex bevezetés / 5 kredit/ horizontális tantárgy

A tantárgy célja az alapvető társadalomtudományi elméletek és kutatási módszertanok megismerése.

Elméleti bázisú projektfejlesztés csoportmunkában/ 5 kredit /horizontális tantárgy

A tantárgy során a különböző szakok hallgatóiból álló csoportok egy közösen választott témában terveznek projektet.

Elméleti előadás olvasószemináriummal / 5 kredit/ horizontális tantárgy

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a művészet- és designelmélet illetve társadalomtudományi határterületeinek jellegadó irányait

Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning / 5 kredit/ horizontális tantárgy

A szakdolgozati kutatás előkészítését, lefolytatását és eredményeinek összefoglalását, illetve hatékony kommunikálását segítő kurzus

Elective courses / 15 kreditpont

The goal of this subject is to contribute to the individual study plan of the students, through providing a possibility...

Mutasd mind