Rólunk

A MOME Fotográfia Szakon a legmodernebb technológiák között kis létszámú csoportokban, kiváló tanárok segítségével lehet elsajátítani a nemzetközi színvonalú klasszikus és kortárs fotográfia alapokat, interdiszciplináris alkotói stratégiákat, amelynek segítségével a nálunk végzett hallgatók nemzetközi szinten is stílusteremtő alkotókká válhatnak.

A hozzánk jelentkező hallgatók a BA képzés során kurrens témák mentén a klasszikus fotográfiai alapok és annak határterületein való alkotói módszereket sajátítják el.

A Fotográfia alapképzés célja olyan alapos szaktudással rendelkező fotográfusok képzése, akik képesek különböző témákról alkotott gondolataikat a fotográfia sokszínű és sajátos formanyelvén megformálni. A képzés fejleszti a hallgatók  vizuális-, szociális- és alkotóképességeit, valamint nyitottá teszi őket a világban zajló jelenségek megértésére. 

A megszerzett tudás birtokában a nálunk végzett fotográfusok sikeresen felelnek meg az élet különböző kihívásainak, illetve felkészültté válnak az önálló alkotói programot kívánó MA képzésbe való belépésre.

 

Intézetigazgató: Vargha Balázs

Szakvezető, szakfelelős: Máté Gábor

Szakmenedzser: Fábry Tímea

 

Fotó: Tar Ágnes, Fotográfia BA3
Téma: Hazugságok és titkok (Kreatív Fotográfia 3)
Cím: Egyház
Témavezető: Máté Gábor DLA
Konzulens: Kolozsi László PhD

Képzés hossza 6 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

  • klasszikus és kortárs fotográfiai elméletet és -történetet
  • fotográfiai technikai eszközök és megoldások kiválasztásának és kezelésének képessége
  • felkészült és nemzetközileg is elismert oktatók
  • legmodernebb stúdiókörülmények biztosítása
  • gyakorlatban hasznosítható tudás 
  • kezdeményező és újító alkotói tevékenység támogatása
  • lehetőség a MOME területén oktatott más diszciplínák megismerésére

Szakleírás

Oktatási programunk tematikus félévekből áll össze, amely azt jelenti, hogy minden félévben változó típusú és mélységű problémakörre épülő feladatok megoldásával foglalkoznak a hallgatók, amelyet különböző tanárok oktatói vezetésével és segítségével, különböző fotográfiai eszközzel, stílusban és műfaj alkalmazásával tudnak megfogalmazni.

Tantárgyak

Fotográfia szaktörténet és filozófia 1.

A Fotográfia történet és filozófia 1 célja, hogy ismereteket adjon a fotográfia felfedezésének...

Fotográfia szaktörténet és filozófia 2.

A Fotográfia szaktörténet 2 célja, hogy betekintést adjon a fotográfia története és a...

Fotográfiai installáció és prezentáció

A tantárgy célja, hogy olyan tudást adjon át, amely segítségével a legmegfelelőbb módon lehet...

Fotográfiai Specifikumok 1. / 5 kredit

A program célja, hogy a ismereteket adjon át a fotográfiai kifejezés technikai lehetőségei és a képi...

Fotográfiai Specifikumok 2.

A program célja, hogy a ismereteket adjon át a fotográfiai kifejezés technikai lehetőségei és a képi...

Kreatív fotográfia 1.

A hallgatók megismerjék és elsajátítsák az egyszerű, de szakmai (technikai) értelemben magas szintű...

Mutasd mind

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Máté Gábor DLA, BA szakvezető, BA szakfelelős
Menedzsment
Fábry Tímea, szakmenedzser
Oktatók
Drégely Imre, művésztanár
Fátyol Viola, egyetemi tanársegéd
Máté Gábor DLA, BA szakvezető, BA szakfelelős
Oravecz István, egyetemi adjunktus
Richard Usher, művésztanár
Szalontai Ábel DLA, egyetemi docens, témavezető tanár, EKF programvezető
Óraadók
Fábics Natália, egyetemi tanársegéd
Fái András, óraadó
Gerber Pál, óraadó
Gosztom Gergő, óraadó
Hajnóczy Csaba DLA, egyetemi adjunktus
Pfisztner Gábor, vendégelőadó
Szombat Éva, egyetemi tanársegéd, doktoranda

Hírek

Showroom