Rektori köszöntő

„A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tevékenységét alapításától fogva a kiválóság mércéjéhez igazította. Munkánkat mindig az alkotói energiák társadalmi igényekkel, technológiai lehetőségekkel, gazdasági és környezeti adottságokkal való találkozása jellemezte. Egyetemünk hírnevét mindenkori hallgatóink, oktatóink teljesítménye, az alkotói és elméleti eredmények nemzetközi mércével is elismert minősége támasztja alá. Büszkék vagyunk erre. Szeretnénk továbbra is így érezni, és ennek érdekében tartjuk a MOME-t folyamatos fejlődési pályán. 

Iskolánk kreatív készségekkel, humán tudással felvértezett, javítani, cselekedni kész alkotók, tervezők, tanárok, különféle szakemberek közössége. Szellemi műhely, amelynek célja feltérképezni, megérteni a világot, melyben létezünk, és amelynek változó dimenziói a jövőnket határozzák meg.

Kihívások és lehetőségek halmazával szembesít minket a 21. század, amelyre a Moholy-Nagy László által megfogalmazott attitűd gyakorlattá válása adhat jó választ: a tudomány és művészetek együttműködése. Felértékelődött a design és a kreatív innováció szerepe, és kiemelt hangsúlyt kap a szakterületek közötti kooperáció. Így a kutatás és a fejlesztések területén is erősítjük szerepvállalásunkat, gazdagítva ezzel az intézmény teljesítményét és vonzerejét. Mindehhez megújuló zugligeti campusunk a fizikai adottságokat méltó színvonalon biztosítja. 

A MOME campusa az egyetem identitásának, szellemiségének kiemelt jelentőségű szimbóluma. Az oktatás, alkotás, kutatás, az innováció és a technológia összehangolása speciális kreatívipari ökoszisztéma működtetésére nyújt lehetőséget. Nyitott egyetem vagyunk, ahol együtt gondolkodunk és tevékenykedünk társadalmi szerepet vállaló civil kezdeményezésekkel, az állam és az önkormányzatok képviselőivel, a piac szereplőivel. Mindeközben erős szakmai és emberi közösséget alkotunk, mely hazánk, s tágabb, nemzetközi környezetünknek is meghatározó szereplője kíván lenni.”

– Fülöp József, DLA, rektor