Rektori Kabinet

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
rektor@mome.hu
+36 70 684 7101

 

Fülöp József DLA habil
rektor
rektor@mome.hu

Barcza Dániel DLA habil
stratégiai és kutatási rektorhelyettes
rektorhelyettes@mome.hu

Koós Pál habil, egyetemi tanár
általános rektorhelyettes
altrektorhelyettes@mome.hu

Kálmán Zsuzsa
rektori kabinetfőnök
kalman.zsuzsa@mome.hu

Derényi András
rektori megbízott
derenyi@mome.hu

Artner Ilka Luca
rektori személyi asszisztens
artner.luca@mome.hu

Rohoska Éva
rektori személyi asszisztens
rohoska.eva@mome.hu

Szőllősi Tímea
képzésfejlesztési referens
szollosi.timea@mome.hu

Kopp Gyöngyvér
minőségbiztosítási referens

Falvai Györgyi
nemzetköziesítési referens
falvai@mome.hu

Németh Zsófia
nemzetköziesítési referens
nemeth@mome.hu

Az Egyetem első számú felelős vezetője és képviselője a Rektor, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, az alapító okirat, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. A Rektor munkáját a Rektori Kabinet segíti.

A Rektori Kabinet szervezeti egység tagjai:

  • rektorhelyettesek
  • kabinetfőnök
  • rektori megbízottak
  • rektori titkárság
  • referensek

A Rektor ill. a kabinet elérhetősége: rektor@mome.hu

 

A Rektori Kabinet feladata
  • A Rektori Kabinet a rektor közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egység. A Rektori Kabinet ellátja a rektor és a rektor-helyettes(ek) munkájával összefüggő adminisztratív, igazgatási és ügyviteli tevékenységeket, ennek keretében különösen döntés előkészítő, koordináló, szervező, kapcsolattartó és adminisztratív feladatokat lát el. A Rektori Kabinet feladata: 
  • a Rektor és a rektorhelyettes(ek) közvetlen adminisztratív feladatainak az ellátása;
  • az ekként meghatározott szervezeti egységek irányításával kapcsolatos feladatok ellátása; 
  • a Rektor oktatók és kutatók felé való irányítási jogkörével kapcsolatos feladatok ellátása;
  • Rektor és az Egyetem nemzetközi és egyetemközi kapcsolattartásával kapcsolatos feladatok ellátása.