Pályázatok I Innovációs központ

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Innovációs Központja pályakezdő, illetve néhány év szakmai tapasztalattal rendelkező kutatók számára meghirdeti első kutatói ösztöndíját. A pályázat a legkülönfélébb területek szakértőinek nyújt majd lehetőséget kutatásaik design vezérelt szempontú megközelítésére az Egyetem kutatói közösségével közösen. 

 

MOME INOVÁCIÓS KÖZPONT

A MOME Innovációs Központ célja annak feltérképezése, miként alkalmazhatók a művészeti és tervezési kompetenciák nem csupán a kreatív ágazatokban, hanem egyúttal a globális problémák ipari, társadalmi és környezeti vonatkozású megoldására. Az interdiszciplináris tervezés-alapú kutatások, valamint a kutatókkal, mérnökökkel és egyéb szakemberekkel való együttműködés révén az Innovációs Központ közössége új, módszertani ismereteket hoz létre, és gyakorlati problémák alkalmazott megoldásainak kidolgozására törekszik.

 

A PROGRAM FELÉPÍTÉSE

Az ösztöndíjprogram a tervek szerint 12-24 hónapig tart majd. Ennek során a kutatók pénzügyi és működési támogatásban részesülnek kutatásuk lefolytatásához. Az interdiszciplináris kutatásoknak az Egyetem közösségén belül rendelkezésre álló design szakértelemre és gyakorlati tudásanyagra kell támaszkodniuk. 

Emellett a program résztvevői felé elvárás, hogy Budapesten lakjanak, és járuljanak hozzá az Egyetem szellemi életéhez.

 

KIEMELT TERÜLETEK

E pályázatra a data storytellinghez kapcsolódó területek, különösen pedig az alábbi két terület kutatóinak jelentkezését várjuk:

 

Adat és részvétel
Az Egyetem gazdag hagyománnyal rendelkezik a szociális design terén. Ez az alkotói gyakorlat a társadalmi problémák megértését és a kedvező társadalmi változások design eszköztár segítségével történő előmozdítását célozza. A MOME Innovációs Központ felhívása az adatokkal foglalkozó és a részvétel, a kommunikatív-kollaboratív design, a közösségi szerepvállalás, illetve a társadalmi hatásgyakorlás különböző vonatkozásai iránt érdeklődő tudományos szakembereknek, interdiszciplináris együttműködések létrehozására szól. Olyan pályázatokat várunk, amelyek adathalmazok létrehozása vagy elemzése révén társadalmi vagy környezeti változást idéznek elő, az állampolgári részvétel lehetséges új módozatait kutatják, illetve hozzájárulnak a döntéshozatal színvonalának általános javításához. 

Adatértés
Életünk számos területének egyre fokozódó adattá alakításával párhuzamosan fontossá vált a különböző csoportok adatértésével kapcsolatos lehetőségek és kihívások kutatása. A társadalom-, természet- és mérnöki tudományok terén jártas kutatókat arra kérjük fel, hogy az Egyetem designereivel és adatvizualizációs szakembereivel együttműködésben mozdítsák elő az adatközpontú információtervezési kutatásokat. Feltáró kutatási javaslatokat, valamint olyan projekteket várunk, amelyek az adatrendszerek növekvő összetettségének lehetséges negatív hatásait minimálisra csökkentő eszközök kifejlesztésére szolgálnak.

A nem közvetlenül a megjelölt témákba vágó, azonban interdiszciplináris megközelítést kínáló kutatási javaslatokat is szívesen fogadunk.

 

PÁLYÁZÁS

A kutatási pályázati programmal kapcsolatos részletekért, kérjük, töltse le Pályázati útmutatónkat.
A MOME-val és a budapesti élettel kapcsolatos bővebb információk itt találhatók.

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A pályázatra a jelentkezést 2022. október 2-án 23:59-ig kell benyújtani az opencall2022@mome.hu címre.