Nemzetközi projektek

NEMZETKÖZI PROJEKTEK

Falvai Györgyi
vezető koordinátor
nemzetköziesítés
falvai@mome.hu

UP épület U_514-es szoba

DICO - Digitális Karrier Történetek
Új karrier irányok nyitása művészeti iskolák diákjainak (2021-2023)

Az öt egyetem konzorciuma (TUAS, Finnország; Staffordshire University, UK; TU Dublin, Írország; Macerata University, Olaszország és MOME) által működtetett Erasmus+ Stratégiai Partnerségi projekt céljai:

  • Elősegíteni a művészetek, a kultúra és a kreatív ipar területén tanuló diákok rugalmasságát és a jövőjük tervezését, a szakmai önreflexió vizsgálatával, az erősségeik és lehetőségeik feltérképezésével, digitális eszközök segítségével.
  • Kutatást követően kidolgozni a Digitális Karrier Történetek módszertant a művészeti és kulturális területen oktatók részére, elmélyült műhelymunka során alkalmazható konkrét gyakorlati módszerekkel.
  • A nemzetköziesítés, a hálózatépítés és az online készségek fejlesztése digitális együttműködésen keresztül a művészeti és kulturális oktatás keretein belül, amely lehetőséget nyújt közös gondolkodásra és karrier történet-fejlesztő műhelymunkára olyan helyzetekben is, amikor a hagyományos diákcsere-mobilitás nem lehetséges.
  • A résztvevő partnerintézmények oktatási együttműködésének erősítése a művészeti és média alapú pedagógia módszertan és online eszközrendszer közös fejlesztésén keresztül.

Partnerintézmények

TUAS  | Staffordshire Uni | TU Dublin | Macerata

f.f.e - jövő.film.oktatás
Diverzitás a film- és média oktatás területén (2021-2023)

A három egyetem konzorciuma (international filmschule, Köln; Universidad Lusófona, Lisszabon és MOME) által működtetett Erasmus+ Stratégiai Partnerségi projekt céljai:

Javítani az online oktatás és tanulás minőségét az európai film- és médiaiskolákban, csökkentve az akadályokat azon diákcsoportok előtt, akik korlátozottan jutnak hozzá a minőségi felsőoktatáshoz.

Támogatni a filmek és a média tartalmak sokszínűségét a diverzitás és inkluzivitás tananyagba foglalásával és széleskörű elfogadtatásával a filmiskolákban.

Online és vegyes formátumú tanfolyamok kidolgozása, digitális eszköztárak, MOOC fejlesztése és tesztelése kísérleti digitális tanulási környezet megteremtésével, válaszul a COVID-19 világjárvány okozta oktatási és társadalmi kihívásokra is.

Partnerintézmények

Ifs Köln | Lusófona

DIDAE - Digitális didaktika a művészetoktatásban (2021-2023)

A COVID-19 világjárvány egyértelműen hiányosságot tárt fel mind a felsőoktatási (HE) oktatók, mind az iskolai tanárok részéről a digitális források online oktatásban való hatékony felhasználásával kapcsolatban. 

A projekt célja megoldást keresni erre a kérdésre egy digitális platform fejlesztésével, amely összegyűjti a művészeti alkotás rendelkezésre álló digitális eszközeit. Ez magában foglalja a rajzoláshoz, festéshez, szobrászathoz, animációhoz, kiterjesztett valósághoz, videóhoz, fotográfiához, játékfejlesztéshez, grafikai tervezéshez és képszerkesztéshez szükséges digitális eszközöket, illetve ezek felhasználási lehetőségeit oktatási keretek között, feladatok formájában.

A DIDAE projekt elsődleges célcsoportjai a felsőfokú művészetoktatás tanárai, a művészetoktatásban tanuló hallgatók, akik művészettanárnak tanulnak, illetve a középiskolai rajztanárok és diákok. Az online platform megoldást ígér a fentebb vázolt hiányosságra azáltal, hogy támogatja a felső- és középfokú oktatásban tevékenykedő tanárok digitális didaktikai kompetenciáinak fejlesztését.

A projektkonzorcium tagjai: Bécsi Képzőművészeti Egyetem; Berni Képzőművészeti Egyetem; Kölni Egyetem; WdKA, Rotterdam és a MOME

STITCH – Erasmus+ Stratégiai Partnerség

A projekt a résztvevő országok eltűnőben lévő textil kulturális örökségét, kézműves mestereinek munkáját hivatott bemutatni az adott ország egy kiválasztott régiójának népviseletén, az általuk használt népi motívumokon, alapanyagokon, textiles technikákon keresztül. A stratégiai partnerség során kidolgozásra kerül egy oktatási anyag és online platform, mely egy különleges hidat képez a kézműves mesterek és a design hallgatók között. A program keretében a MOME a Palóc régióhoz tartozó turai viseletet dolgozza fel. 

A 2020 és 2022 között zajló projektben a MOME mellett résztvevő partnerintézmények: Hacer Creativo (konzorciumvezető), Spanyolország; Museo del Tessuto di Prato, Olaszország; Albanian University, Albánia.

Partnerintézmények

Museo del Tessuto di PratoAlbanian University 

PARTGO - Erasmus+ Stratégiai Partnerség

Négy európai felsőoktatási intézmény együttműködésével: Turku Academy of Arts (TUAS), Finnország (konzorciumvezető); Estonian Art Academy (EKA), Észtország; National College of Art and Design (NCAD), Írország és a MOME Média és Elméleti Intézeteinek közreműködésével, a MOME Global Nemzetközi Iroda koordinálásával zajlik 2019 és 2021 köztött a PARTGO elnevezésű startégiai partnerség. A projekt célja az európai public art felsőoktatási gyakorlatainak feltérképezése, és ezek alapján új koncepció fejlesztése, átfogó módszertan kidolgozása.

A MOME feladata a projektben a terület pedagógiai metodológiájának kutatása és tanulmány készítése, az új oktatási koncepció kidolgozásában való közreműködés, valamint pilot workshopok szervezése Budapesten, a nemzetközi hallgatók és partnerek részvételével.

Partnerintézmények 

EKA  | NCAD  | TUAS


RASL - Erasmus+ Stratégiai Partnerség

A projekt célja innovatív, transzdiszciplináris oktatási módszerek kidolgozása, amelyek során a képzeletbeli és a közvetlenül átadható, az érzékelő és a nem-szenzoros megközelítések együttműködve alkotnak új perspektívákat és jövőképet tudományos ismeretek, valamint a vizuális és fizikai tapasztalatok felhasználásával. A művészetek és a tudomány kombinációja a tudás új formáit és megoldásait nyújtja a társadalom összetett problémáira. A projektben együttműködő partnerek hosszú távon arra törekednek, hogy hozzájáruljanak a felsőoktatás szisztematikus átalakításához A MOME mellett a konzorciumban 5 partner vesz részt: ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Hollandia (konzorciumvezető); INSTITIUID TEICNEOLAIOCHTA BHAILE ATHA CLIATH Írország; STICHTING HOGESCHOOL ROTTERDAM Hollandia; ROSKILDE UNIVERSITET Dánia; STICHTING KÓDOK HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Hollandia.

Erasmus Universiteit Rotterdam | Stichting Hogeschool Rotterdam  |  Hogeschool Voor De Kunsten  


Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás

A MOME 2019-2021 között Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási támogatást nyert hallgatói-, oktatói-, személyzeti mobilitásra két izraeli felsőoktatási intézménnyel, mind kimenő, mind bejövő látogatásokra. Partnereink: a Bezalel Academy of Arts és a Hadassah Academic College Jeruzsálemből.

A design és innováció terén példaértékű, a világ vezető start-up hatalmai közé tartozó Izrael egyetemei oktatási modelljének és jó gyakorlatainak tanulmányozása számos értékes információval szolgál a MOME megújuló működéséhez. Az izraeli egyetemek innovációs és harmadik missziós tevékenysége, illetve a társadalom felé irányuló tudástranszfere kiemelten érdekes a MOME Innovációs Központja számára, valamint a szociális design terén tervezzük a már megkezdett szakmai együttműködés elmélyítését,  illetve konkrét kutatási projektek kidolgozását tűzte ki célul a következő két éves programunk.

Bezalel Academy of Arts | Hadassah Academic College 


Animation Sans Frontieres (ASF)

Az ASF egy 4x2 hetes előadásokból és workshopokból álló nemzetközi animációs projekt fejlesztő lab, amely fiatal alkotók és producerek pályakezdését segíti elő, az európai és nemzetközi animációs ipar és piac bemutatásával, új eszközök és kifejezésmódok megismertetésével, valamint pénzügyi, produceri ismeretek átadásával, mindezt neves nemzetközi animációs szakemberek segítségével.

Fókuszban: csapatmunka, kreativitás és megvalósítás, kapcsolatépítés a szakma elismert képviselőivel és fiatal tehetségekkel, pozicionálás az európai animációs piacon, prezentációs technika gyakorlása, alternatív megoldások és a new media kínálta lehetőségek megismerése.A konkrét projektfejlesztés mellett a cél, a folyamatok megértése és a gyakorlati ismeretek átadása. A program zárása egy avatott szakmai zsűri előtt zajló professzionális pitch, amely a program során szerzett ismeretek alkalmazásának éles próbája.

A programot 13 éve működtető konzorcium tagjai:

*   The Animation Workshop / Viborg, Dánia

*   Filmakademie Baden-Württemberg / Ludwigsburg, Németország

*   Gobelins, l’école de l’image / Párizs, Franciaország

*   MOME / Budapest, Magyarország