MOME a modellváltásról

A MOME társadalmi befektetés a jövő érdekében

 

Az egyetemi lét saját működésére is kritikusan reflektáló forma. Fejlődőképes közösség, változik és másokat is változáshoz segít. Az alakuló társadalmi körülményeket és szükségleteket észleli és előrelátóan kezeli. Mindehhez meg kell teremteni azt a stabil működési modellt, mely tudást, kiművelt értelmiséget, alkotó, kreatív, felelősséget vállaló és proaktív polgárokat ad a társadalomnak. Ebben szorosan együttműködik a kulturális-, a tudományos- és a versenyszféra szereplőivel.

A 140 éves MOME 2020-tól hatványozottan jobb fizikai körülményeket kínál, mint bármikor korábban. Fontos, hogy tevékenységeink kereteit feladatainkhoz illesszük, optimalizáljuk. Célunk egy olyan működési modell, mely képes rugalmasan alkalmazkodni környezetünk változó elvárásaihoz, s amelyben saját felelősséget vállalva, önállóan alkotunk, gazdálkodunk. Bevételeinket anélkül szeretnénk növelni, hogy az oktatás színvonalát veszélyeztetné a hallgatói létszám többszörözése, és az azzal járó minőséget gyengítő kompromisszumok sora. Mindenkori hallgatónk, oktatónk, munkatársunk tehetségéhez és teljesítményéhez fogunk méltó feltételeket teremteni. Elengedhetetlen a versenyképes jövedelmek biztosítása, hogy ne csupán megtartani, de gyarapítani is tudjuk szellemi tőkénket képező közösségünket.

Működési modellünk átalakítása az egyetemi campus fejlesztésével azonos időben vált feladatunkká. Ez is egy eszköz annak érdekében, hogy iskolánk fontos ismérvévé vált kiválóságot megőrizzük. Mindeközben erős közösséget alkotunk, ahol szellemi műhelyekben folyik a munka, megőrizve hagyományainkat, értékeinket, a nemzeti kultúrában betöltött szerepünket. Így leszünk képesek az egyetemi létet jövőformáló, magas társadalmi megbecsülést kivívó módon gyakorolni. Erre van szűksége a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemnek és az országnak is.