Kutatócsoportok

Doktori kutatócsoportok

A doktoranduszok kutatói tevékenységüket egyénileg végzik a doktori iskolában témavezetőik támogatásával, de számos doktori kutatás esetében vannak átfedések, illetve lehetőségek, hogy csoportos kutatások indulhassanak el. A doktori iskola tantervében a kutatócsoportok munkája kredittel értékelhető.

A kutatócsoportok tervezett aktivitási formája:

  • kurzusok kezdeményezése, megtartása, analízise,
  • csoportos publikációk,
  • nemzetközi kutatásokba való bekapcsolódás,
  • belső kommunikáció élénkítése, információ áramlás,
  • együttműködés esetén közös művészeti produktumok létrejöttének elősegítése,
  • konferencia/előadás/kiállítás kezdeményezése

A kutatócsoportok évente egyszer beszámolnak tevékenységükről a Doktori Iskola Tanácsa által delegált bizottság előtt.

MOME Sonic Studio

A MOME Sonic egy 2021-ben indított koncertsorozat, melyet az egyetem doktori iskolájának zenével, illetve hangművészettel foglalkozó, kutatásukat ezen a területen végző doktoranduszok hívtak életre Veres Bálint indítványozására.

Az első koncerten a négy, jelenleg aktív, kutatását zenei témában folytató doktorandusz (Mákó Mária Anna, Krasz Ádám, Szabó Bálint, Wettl Mátyás) mutatkozott be. Ebből a jeles alkalomból elhatározták, hogy létrehoznak egy kutatócsoportot, melynek keretében szakmailag támogatják és fejlesztik egymás kutatási területeit.

A kutatócsoport célja az egyetemen zajló, hang- és zeneművészethez kapcsolódó oktatók, kutatók és hallgatók közösségének megteremtése, egymás kutatási témájának megismerése és közös továbbfejlesztése.

Résztvevő doktoranduszok: Krasz Ádám, Mákó Mári, Szabó Bálint, Wettl Mátyás

Események: MOME Sonic I; Sonic II; Sonic III.

 

Sustainable Systems

A kutatócsoport annak érdekében jött  létre, hogy a benne részt vevők szakterületük, kutatásaik közös nevezőjének megtalálásával segítsék egymás munkáját.

"Hisszük, hogy a mindannyiunk területét befolyásoló ökológiai és társadalmi krízis enyhítésének elengedhetetlen feltételei a multidiszciplinaritás és a rendszerben gondolkodás. Célunk az egymás munkájának segítésén keresztül közös produktumok létrehozása, humántőke megosztása, csoportos publikáció, az intézmények közötti kapcsolat erősítése. Csoportunkat további tagokkal kívánjuk bővíteni a jövőben."

Résztvevő doktoranduszok: Jakabfi-Kovács Boglárka építész, doktorjelölt, MOME DLA program. Kutatási terület: Az éghajlatváltozásra adható válaszok interdiszciplináris kutatása az építészet és design tükrében: Rendszerszemléletű design

Juhász Janka építész, doktorjelölt, MOME DLA program. Kutatási terület: Az éghajlatváltozásra adható válaszok interdiszciplináris kutatása az építészet és design tükrében: Spekulatív jövő és lehetséges építész szerepek

Hosszu Erzsébet építész, doktorjelölt, MOME DLA program. Kutatási terület: helyveszteség, migráció, designterápia, helyteremtés, helykötődés.

Szakál Andrea építész, doktorjelölt, MOME DLA program. Kutatási terület: Üresen álló ingatlanok újrahasznosításának lehetőségei

Bencze Máté közgazdász, PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem. Kutatási terület: A tér és az egyén viszonya, alkotói kapcsolatteremtés a térben

Dresch Anna MOME MA2 építészhallgató

 

Space For Action platform

Célunk, hogy műhelyünk programjával betöltsük az oktatás és a piac között kutatkozó űrt 'disability' és 'inclusive' design hazai működésének területén.

Problémafelvetés

Az egyetemi közegben számos, a területet képviselő hallgató, oktató és kutató tevékenykedik. Szervezett szakmai diskurzusokban és összeadott, kiegészítő munkában csak eseti szinten jelenik meg az inkluzivitás és a disability design fogalma.

Csapat

Veres Bálint - esztéta, PhD habil. egyetemi docens. A MOME DLA programjának vezetője, a hazai 'disability' design diskurzus egyik elindítója.

Szentpéteri Márton - designelmélet MA szakfelelős, PhD egyetemi tanár. A MOME PhD programjának vezetője. A designkultúra diszciplína magyarországi meghonosítója.

Sosity Beáta - Tervezőgrafikus MA, egyetemi oktató, szerkesztő, érintett szülő, a MOME Doktori Iskola hallgatója.

Szalkai Dániel - Formatervező MA, társadalmi célú vállakozások vezetője, érintett testvér, a MOME Doktori Iskola hallgatója.

Vatány Szabolcs - Tervezőgrafikus MA, vizuális szakember, a MOME Doktori Iskola hallgatója.