Könyvtár

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
UP épület alagsor

konyvtar@mome.hu
momekonyvtar@gmail.com
+36 70 684 7105


Nyitvatartás

Hétfő: 13:00 – 19:00 
Kedd - Csütörtök: 10:00 – 19:00
Péntek: 10:00 – 17:00 

 

KÖNYVTÁR
Lévai Klára
könyvtárigazgató
 
Bárdkai Júlia
könyvtáros, formai-tartalmi könyvfeldolgozás
 
Tiry Katalin
könyvtáros, könyvrendelés, olvasószolgálat, tájékoztatás
 
Ujhelyi Bálint
könyvtáros, olvasószolgálat, webtájékoztatás
 
 
OKTATÁS ÉS KUTATÁS TÁMOGATÁSI CSOPORT
Kabai Rebeka
könyvtáros, webtájékoztatás
 
Kövér Edina
könyvtáros, folyóirat-feldolgozás,olvasószolgálat, MTMT
 
Kun Dorottya
könyvtáros, olvasószolgálat, webtájékoztatás, MTMT
 
Nagy Eszter
könyvtáros, folyóirat-feldolgozás, olvasószolgálat
 

 

Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Múzeum és Iskola egyesített könyvtára 1896-tól kezdve fél évszázadon át az ország legfontosabb iparművészeti könyvtára volt. Amikor az intézmény egy része 1954-ben a Zugligeti úti épületbe költözött, a könyvtárat kettéosztották: a Zugligeti útra kerülő könyvegyüttes az oktatáshoz szükséges anyagot, illetve a kortárs tárgy- és téralkotás irodalmát foglalta magában; a múzeumban pedig a gyűjtemény kutatását szolgáló szakirodalom, így az iparművészet-történeti munkák nagyobb része maradt.

A gyűjtemény jelenleg több mint 60 ezer dokumentumot számlál, a kurrens nyomtatott folyóiratok száma 174. A MOME Könyvtára fontos helyet foglal el a hazai művészeti könyvtárak között, elsődleges feladata azonban az Egyetemen folyó képzés szakirodalmi hátterének megteremtése. A Könyvtár feladata az iparművészeti szakirodalom valamennyi hazai publikációjának gyűjtése, míg a képzőművészeti és az idegen nyelvű iparművészeti kiadványokat válogatottan szerzi be.

Az oktatási profil folyamatos bővülését a Könyvtár is követte: jelenleg a téralkotás, tárgyalkotás, képalkotás szakirodalma mellett a művészetpedagógia és a menedzsment témája is fontos része gyűjtőkörünknek. A számítógépes feldolgozás és az online adatbázisok szolgáltatása az utóbbi évtized fontosabb eredményei, 20 munkaállomásból álló hallgatói kabinet biztosítja az Elektronikus Információszolgáltatást (EISZ). A Könyvtár a közös dokumentum-ellátási rendszer kiépítése céljából együttműködik az ország legnagyobb egyetemi és művészeti könyvtáraival, tagja az Országos Dokumentumellátó Rendszernek (ODR).