Kíválósági cím

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet Magyarország Kormánya – 2013-2016 közötti időszakra – kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítette.

A kiválósági címmel együtt járó támogatás felhasználásával kapcsolatban az a vezetői döntés és szenátusi jóváhagyás született, hogy az így megjelent pénzügyi keretet nem működésre „éli fel” az egyetem, hanem a cím jelentéséhez ragaszkodva kiválóságát igyekszik tovább növelni vele.

Az is a döntés része volt, hogy támogatás nem aprózódhat el, hanem érdemi és valós eredmény lehetőségét hordozó, látható programok elindítására vagy épp továbbvitelére kell fordítani. Az egyetem vezetése ezért belső pályázati eljárásban választotta ki azokat a (futó vagy újonnan tervezett) projekteket, amelyeket kiválósági támogatásban részesít.

A benyújtott pályázatokat az egyetem vezetősége szakmai szempontok szerint megvitatta, egy hattagú bizottság értékelte (pontozással), ezt követően a rektor döntött a támogatandó pályázatok listájáról. A bizottság értékelése és a rektori döntés egyöntetű volt.

Az értékelés és a döntés szempontjai az egyetem „kiemelt felsőoktatási intézmény” minősítéséhez kapcsolódó, jóváhagyott Intézkedési tervben közölt, a támogatás felhasználására vonatkozó prioritások voltak:

 • nemzetköziesítés
 • integrativitás
 • társadalmi elkötelezettség
 • fenntarthatóság
 • inkubáció
 • tudás-, és technológiatranszfer
 • alapkutatás

A programok kiválasztása nem volt egyszerű a kínálat gazdagsága és magas színvonala miatt. Végül öt témacsoportban kerül sor számos program továbbvitelére vagy elindítására.

 • képzések minőségét javító programok
 • alkotó-kutató és tudástranszfer tevékenységek minőségét javító programok
 • oktatói-kutatói kiválóság, eredményesség elismerését célzó programok
 • az eredmények láthatóságát, társadalmi befogadását javító programok
 • a kiválós működést támogató szolgáltatás-fejlesztő programok és menedzsment kapacitás építése

Ezek között vannak egyetemi, közös célokat megvalósítók éppúgy, mint sajátos, szűk szakmai területet célzók. Mindegyikre jellemző azonban, hogy az előzetesen meghatározott prioritások közül többnek is megfelelnek.

 

Új Nemzeti Kiválósági Program a MOME-n a 2019/2020-as akadémiai évben

Az Új Nemzeti Kiválósági Program 2019/2020. évére a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre a Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj kategóriába tizenhat pályázat, a „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj kategóriába kettő pályázat, a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz egy érvényes pályázat érkezett be. A doktori hallgatói és doktorjelölti pályázatokat 2019. júliusban a felkért szakértők szakmai szempontok szerint, pontozásos rendszerben értékelték. A „Tehetséggel fel!” pályázatokat az egyetem a Pályázati kiírás értelmében rangsorolta. A Bolyai+ pályázatok kutatási terveinek megfelelőségét a Magyar Tudományos Akadémia ellenőrizte.

Az egyetem vezetése az alábbi támogatási listát küldte meg az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak jóváhagyásra. Mivel nem volt visszalépő, a tartaléklistákról nem volt belépő, így a nyertesek listája is a következő:

célcsoport / kategória pályázati azonosító téma / kutatási terv címe
„Bolyai+” ÚNKP-19-4-18 Felkészülés a posztdoktori időszakra – publikációs stratégiák az open access tükrében és a posztdoktori kiválóság
  ÚNKP-19-3-I-MOME-7 Új médiumok a kortárs szakrális művészetben
  ÚNKP-19-3-I-MOME-3 Adatok fizikai megjelenítésének módszertana - "data physicalization"
  ÚNKP-19-3-I-MOME-2 Új materialitás és intimitás az analóg és immerzív terekben
doktori hallgató ÚNKP-19-3-I-MOME-12 A báb és a mozgató közvetlen kapcsolatának elszakadása, újfajta kifejezési módok kutatása a bábhagyomány nyomán
  ÚNKP-19-3-I-MOME-16 Képességek a kevert valóságban: térbeli hangtervezés és hangérzékelés az elméletben és gyakorlatban
  ÚNKP-19-3-I-MOME-1 Művészeti/design piac és intézményrendszer KFI kurzus
doktorjelölt ÚNKP-19-3-IV-MOME-14 Service design oktatási program és segédanyag a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére
„Tehetséggel fel!” ÚNKP-19-5-20 Perception