Köztéri kirándulások, a Média design szak kiállítása az Osztrák Kulturális Fórumban

Média design

Mit várhatunk a köztéri emlékhelyektől? Valóban képesek aktiválni az emlékezést és igazságot szolgáltatni azoknak, akikre emlékezni hivatottak?

A nemcsak fizikailag, hanem szimbolikusan is telített, egyre inkább felügyelt, ugyanakkor febolydult városi köztér egyszerre inspirálja és frusztrálja a művészi kreativitást. A MOME Média design és a bécsi Universität für angewandte Kunst Helyspecifikus Művészet Tanszék hallgatóinak közös kiállítása olyan műveket, intervenciókat, gesztusokat, terveket és kritikus tanulmányokat mutat be, amelyek alkotói friss szemmel tekintenek a köztérben, a köztéri emlékmű ideájában rejlő kihívásokra. 

Miközben a bécsi Helyspecifikus Művészet Tanszék programjában a köztéri művészet kiemelkedő helyet foglal el, a MOME Média design szakos hallgatói számára valóban „kirándulás“ a nyilvános térben megjelenő művészet, csak a tanulmányaik töredék részét teszi ki. A kiállítás olyan munkákat mutat be az elmúlt évtized terméséből, amelyek játékosságukkal vagy kritikus nézőpontjukkal túllépnek az egyszerű iskolai gyakorlat szintjén, és érvényes új szempontokat vetnek fel.

A kiállítótér közepén Judith Raup munkája fogadja a látogatót, mely az emlékművek ősformáját vizsgálja. Raup installációja egyszerre idéz egy padot és egy talapzatáról leemelt, klasszikus lovasszobrot. Performanszában ez utóbbit aktiválja újra. Nő és ló párosa így a testi jelenlétet, illetve az ellenőrzés, a produktivitás és az érzékiség kontrasztját szimbolizálja. Az üres, vagyis lovas nélküli szobrot meghívóként is értelmezhetjük, mellyel bárki személyesen is kipróbálhatja az aktív módon gyakorolt passzív létezést.

Kocsi Olga Határvonalak című műve egy családi örökségként a művész tulajdonába került, hatalmas méretű, Madonnát ábrázoló festménnyel végrehajtott spontán intervenció dokumentációja. A vallásos tematikájú kép a köztér különböző helyszíneinek a viszonyában folyamatosan átalakul. A művész többek között egy alvó férfit vont be az akcióba, aki így az egészről csak a számára ajándékba hagyott fotóból értesülhetett. 

Ida Zaradnik és Ella Zwatz az osztrák-magyar határhoz kirándul és ezzel a két ország viszonyára kérdez rá egy performatív intervencióban. Milyen történelmen osztozik a két ország, mely határ(ok)on, miféle migráción? Mi választja el őket, és mi bennük a közös? A földre installált videómunkában az alkotók egy-egy gödröt ásnak a határ két oldalán, majd a kiásott földet kicserélik. 

Bogyó Virág 2013-as, formabontó diplomamunkája egy egy hónapon át tartó köztéri intervenció-sorozat volt. A közösségi részvételre épülő akciók központja egy használaton kívüli virágbolt, Budapest belvárosában. A Virágbolt kizökkentette a „fogyasztót” a hagyományos kereskedelmi szituációból, aki itt semmi áruszerűt nem kapott, ehelyett workshopoknak, különböző akcióknak lehetett a résztvevője.

Rosa Andraschek vidéki első és második világháborús emlékműveket keresett fel, és azok környezetét dokumentálta egy fotósorozatban. A háborús hősi emlékmű motívuma szó szerint kimozdul a képből, amely így a kitartóan problematikus emlékezetkultúra szimbóluma lesz, a közönség emlékművekhez való ellentmondásos viszonyának megmutatkozása.

A kiállítótér kisebb termében a MOME Média Design BA programjában rendszeresen visszatérő feladat videódokumentációit kísérhetik figyelemmel a látogatók fiktív emlékművek modelljei, makettek, intervenciók formájában. A tematika évről-évre más: előfordult, hogy aktuális történeti eseményt (gazdasági válság, Trianon 100, stb.), máskor absztrakt fogalmakat (a jelen, szabadság, Z-generáció stb) dolgoztak fel a diákok. A feladat célja, hogy a kreatív folyamat során megéljék a műfaj eredendő ellentmondásait, szembesüljenek az alkotói felelősség kérdésével, illetve erősödjön kritikus figyelmük a köztér jelenségei iránt. A kiválasztott munkákat a szak archívumából Erhardt Miklós, a program oktatója válogatta.

 

Kurátorok: Georgia Holz / Erhardt Miklós

A kiállítás megtekinthető: 2022.01.26-ig

Osztrák Kulturális Fórum, 1068 Budapest, Benczúr u. 16. 

Nyitvatartás: H-P 9:00 – 16:00

 

Fotó: Lakos Máté

 

Publikálva: 2021-12-20 13:26:00

Hírek