Prof. Jessica Hemmings: “Minor” Literatures & “Minor” Textiles: thoughts from the margin

JESSICA HEMMINGS vendégprofesszori online "székfoglaló" előadása

2021 Szeptember 22, 15:30-16:30

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82852591727

Az előadás nyelve ANGOL!
Jessica Hemmings is a writer and academic with research interests in contemporary textiles and postcolonial literature. In this lecture she will introduce the background to her research interests, followed by discussion of forthcoming writing that takes inspiration from Jill Stoner’s Toward a Minor Architecture (2012). This recent writing considers three examples of textiles that expand Stoner’s concept of undervalued and overlooked substrata.

Jessica Hemmings a textilkutatás és design-gondolkodás nemzetközi színterének egyik legkiválóbb alakja, író, tudományos kutató, kurátor, a göteborgi HDK-Valand professzora és kutatási dékánhelyettese, 2021 őszétől vendégprofesszorként a MOME Doktori Iskola csapatát is erősíti.

Hemmings textilművészként diplomázott az Egyesült Államok első számú design iskolájában, a Rhode Island School of Design-ban, majd ezt követően kultúratudományból doktorált az Edinburgh University-n.
A teória és a praxis áldatlan kettéosztottságát áthidalni képes innovatív oktatási gyakorlatokat honosított meg számos európai egyetemen, ahol különböző pozíciókat töltött be (tanszékvezető volt a dublini NCAD-én, a szakelmélet vezetője és kutatási igazgatóhelyettes az Edinburgh-i ECA-n, programvezető Southampton-i Winchester Scool of Art-ban). A nemzetközi textilkultúra-kutatás vezető kutatójaként diskurzusformáló hatást gyakorolt tudományos körökben, egyetemi oktatóként, műkritikusként és kurátorként egyaránt. Hat könyvet és számtalan cikket, kiállításkritikát, előadásesszét jegyez, munkásságára részletes rálátást nyújt honlapja: https://www.jessicahemmings.com/

Jessica nem először ad elő egyetemünkön: Veres Bálint tanár úr és Harmati Hedvig professzor asszony meghívására 2012 óta több alkalommal volt a Divat- és Textiltervező képzés, a Doktori Iskola és a korábbi MOME TransferLab vendége.
Előadásának első felében annak a sajátos kutatói programnak az indulásáról fog beszélni, amely a kortárs textilkultúra és a poszt-koloniális irodalom kevesek által ismert metszetében bontakozott ki, majd az előadás második felében egy jelenleg is zajló kutatása eredményeit osztja meg a hallgatósággal, melynek során Jill Stoner Toward a Minor Architecture című nagy hatású könyvének gondolatköréhez kapcsolódik. 

Publikálva: 2021-09-21 13:12:00