Tillmann tanár úr és a MOME Doktori Iskola

2020. augusztus 1-től Harmati Hedvig, DLA, professzor, textiltervező veszi át Tillmann József professzortól a MOME Doktori Iskola igazgatói megbízatását. Tillmann József, CSc, habil, filozófus a 2014-2015-ös tanév során vette át a doktori iskola vezetését elődjétől, Ferencz István professzortól. A MOME Doktori Iskolában ez idő alatt végzett tevékenységét méltatjuk.

 

Mint ismeretes, az elmúlt öt-hat év a MOME egésze számára, és így a doktori iskola számára is, rengeteg kihívással, változással és erőfeszítéssel teli időszak volt: a régi zugligeti campus elhagyása, a MOME Z ideiglenes belakása, majd visszaköltözés a megújult campusra. Közben a 2015-ös tanévben elindult a háromféle DLA képzési programot kiegészítő úttörő PhD program a designkultúra-tudomány területen (Szentpéteri Márton programvezetése mellett). Majd a doktori iskolán belül már egyébként is küszöbön álló oktatási-képzési programalkotással párhuzamosan, 2016 tavaszán egyszeriben megjelent a fenntartó döntése (amely számos doktori iskolát felkészületlenül ért): ugyanazon év őszétől új, 2+2 éves doktori képzési struktúrában működnek tovább Magyarországon a doktori iskolák. 

 

Az évek során tehát a MOME Doktori Iskola állandó feladatokkal szembesült és oldotta meg azokat:

- folytonos feladat volt az évről-évre változó ösztöndíj-kapacitás bölcs kigazdálkodása, 

- a korábbi képzési struktúrában elindult doktoranduszok hozzásegítése a minél nagyobb arányban történő fokozatszerzéshez, 

- a régi és az új képzési rendben tanulók tanulmányi teendőinek koordinálása: szakmaiság, stratégiai gondolkodás és méltányosság egyensúlyának megteremtése; 

- a korábbi évekhez képest jóval színesebb szakmai hátterű, ugyanakkor kisebb lélekszámú doktori évfolyamok “momés” karakterének kialakítása, megőrzése; 

- az új képzési struktúra nyomán kibővített oktatói kör megszólítása, elérése, megtartása; 

- a Tillmann professzor úr által a kétezres évek elején meghonosított nagyon széles spektrumú, szokatlanul tágas tudományos és kulturális horizontú vendégelőadói rendszer fenntartása

- a fiatalabb kollégák gyakorlatába történő áthagyományozása;

- a MOME Doktori Iskola szellemi műhelyének és presztízsének megtestesítése, képviselete és közvetítése a művészeti társegyetemek (MKE, SZFE) párhuzamos képzéseiben, doktori bizottságaiban, országos testületekben és a szélesebb nyilvánosság, kulturális közélet területein. 

 

Tillmann tanár úr és a MOME Doktori Iskolájának neve mára lényegében egybeforrt, hiszen kezdettől össze is kapcsolódott vele. A Reimholz Péter alapította doktori iskola filozófia tanáraként kezdte meg egyetemünkön működését. Bő évtized múltán, az Elméleti Intézet vezetésével töltött hat év elteltével vállalta el a doktori iskola, illetve az Egyetemi Habilitációs és Doktori Tanács vezetésével járó feladatokat. Eközben oktatóként töretlenül volt és van jelen ma is a doktori képzésben, biztosítva ezáltal is az állandóságot, a legmagasabb szellemi igényességet és az újabb generációk új kérdései iránti fogékonyság szellemét (a legutóbbi időkben például a “jövődesign” problémaköre mentén folytat dialógust a fiatal kutatókkal). Tillmann tanár úr a mai MOME nagy hatású oktatóinak egyike, akinek diákja vagy mentoráltja volt az egyetem jelenlegi oktatói karának szinte minden tagja. 

A Doktori Iskola különösen hálás lehet azért, hogy Tillmann tanár úr a generációkat orientáló tudását az elmúlt időszakban az iskola vezetőjeként is kamatoztatta, és hogy jelenlétével az elkövetkező időszakban is a MOME legmagasabb képzési szintjének spiritus rectoraként számíthatunk rá. 

    

Szerző: Veres Bálint

Publikálva: 2020-07-13 16:22:00