Horizont 2020 | Horizont Európa Információs Pont

A H2020 és Horizont Európa pályázatok az  Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikájának meghatározó programjai, amelyek a kontinens versenyképességének növelését célozzák. A programok segítségével az Unió tagállamai közösen dolgoznak olyan előremutató projekteken, amelyek globális megoldásokat kínálnak többek között ökológiai, a szociális és a gazdasági kihívásokra. A 2021-2027-ig terjedő időszakban az Európai Unió Horizont Európa elnevezésű programjának keretében közel 100 milliárd euró értékű pályázati forrást tesz elérhetővé.

Közvetlen uniós konzorciumi pályázatok

Horizont 2020/Horizont Európa Információs Pont

A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00001 azonosítószámú, "Innovációs Ökoszisztéma fejlesztése a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen" című projekt keretén belül 2020. február 1.-től működik egyetemünkön a Horizont 2020/Horizont Európa Információs Pont.

Célunk, hogy az Európai Bizottság a tagállamai számára kiírt H2020 és Horizont Európa keretprogram kutatás- fejlesztés és innovációs témájú pályázatain a MOME sikeresen vegyen részt.

Ennek érdekében HORIZON Információs Pont az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

/// MOME kutatók / kutatócsoportok európai szintű kompetenciáinak beazonosítása, kutatási területek feltérképezése; 
/// nyitott pályázati lehetőségek kiajánlása, tájékoztatás nyújtás;
/// releváns nemzetközi konzorciumi csatlakozási lehetőségek felkutatása;
/// támogatás partnerkeresésben: B2B rendezvények előkészítése, partnerkereső felületeken MOME megjelenés;/
/// konzultációk, tájékoztató fórumok megtartása a potenciális pályázók mobilizálása érdekében;
/// „best practice” gyűjtés: H2020 nyertes projektek tanulmányainak, kutatási eredményeinek megosztása az érdekeltekkel;
/// nemzetközi pályázatok előkészítése és benyújtásának koordinálása;
/// MOME hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének erősítése és szélesítése, munkakapcsolatok kiépítése;

Horizont 2020/Horizont Európa Információs Pont munkatársai:

Damjanovich Katalin: Horizont 2020/Horizont Európa pályázati referens

Füleki Katalin: pályázatfejlesztő szakértő

Tóth Edit: nemzetközi referens

 

 

Vissza

 

 

 

A H2020 Információs Pont a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00001 számú támogatási szerződés keretében valósul meg.