Etikai tanács

„A MOME azt az egyetemi eszmét vallja magáénak, amelyet a tudományos, illetve alkotói szabadság, a szabad művelődés jellemez, ahol a tudás gyarapodása önérték, a tanulási, kutatói és alkotói folyamatok pedig függetlenek minden politikai, vallási, ideológiai és üzleti befolyástól. Ezen szellemi függetlenség szavatolja, hogy olyan jellemerős, kritikai attitűddel rendelkező, mások örömeire vagy szenvedéseire fogékony polgárok: oktatók, hallgatók és munkájukat segítő szakmenedzserek alkossák az egyetem közösségét, akik önmagukért és közösségükért felelősséget vállalva élik mindennapjaikat. Ebben a perspektívában az egyetem összes tevékenysége, a tanulás, a képzés, a kutatás, a művészeti alkotás és az ezeket támogató menedzsment feladatok egyetlen közös szellemi műhely megnyilvánulásai.

A MOME úgy tekint saját közössége etikai normájára, mint amely fontos alapelvek és értékek gyűjteményeként a közösség összetartását és a jobb eredmények elérését, a szakmai és intézményi integritás erősödését szolgálja. A normatudat erősítésében fontos szerepe van az etikai normahatárok rendszeres vizsgálatának, tágításának is, így ezek jelenléte kívánatos és üdvözlendő. Az etikai alapelvek folyamatos újragondolása teszi lehetővé a változó környezet közepette a norma újrafogalmazását, valamint azt, hogy az dinamikusan igazodjon a közösség természetes elvárásaihoz. E tekintetben a normát nemcsak őrizni, hanem fejleszteni, újraértelmezni, módosítani is szükséges folyamatos közösségi reflexiók mentén. Az etikai alapelvek nézőpontja, megfogalmazása ezért nem preskriptív, hanem deskriptív. Mindez a norma követőivel és kihívóival szembeni különlegesen érzékeny, felelősen mérlegelő és kockázatokat is vállalni képes hozzáállást igényel mind a közösség tagjaitól, mind az etikai kódex fenntartására hivatalos felhatalmazással bíró testületektől, személyektől.”

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Etikai Kódexének Preambulumából

A MOME Szenátusa 46/2019. (IX. 30.) Határozatával – titkos szavazással – az Etikai Tanács tagjának Benczik Juditot, Brovinszki Lászlót, Gáspár Júliát, Lévai Klárát, Pallag Andreát és Vargha Balázst választotta meg.

A MOME hallgatói, oktatói és más közalkalmazottai az etikaitanacs@mome.hu e-mail-címre küldött bejelentésben kérhetik az Etikai Tanács eljárását, vagy személyesen is fordulhatnak az Etikai Tanács tagjaihoz.

Az Etikai Tanács eljárást csak névvel ellátott beadvány alapján indíthat, ennek hiányában általános érvényű problémafelvetéssel kapcsolatban fogalmazhat meg állásfoglalást.

A tanács kizárólag etikai kérdésekben járhat el. Névtelen bejelentés alapján, illetve fegyelmi vagy büntetőjogi kategóriába tartozó ügyekben nem hozhat határozatot. Tanulmányi panasszal a rektori kabinethez lehet fordulni.


Linkek

Etikai Kódex
Etikai Tanács eljárásrendje


Etikai Tanács határozatai és állásfoglalásai

Állásfoglalás | 2018.04.09.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Etikai Tanácsa 1/2017. (X. 30.) határozata