Oktatási kérdéseket érintő GYIK

2020. április 17. #távoktatás

A GYIK állításai azok visszavonásáig érvényesek, illetve folyamatosan frissülnek
Legutóbbi frissítés: 2020. május 11.

 

DIPLOMAVÉDÉS 2020

 

HOGYAN ÉS MIKOR ZAJLIK AZ IDEI DIPLOMÁZÁS?
A mesterképzésben végzős hallgatók diplomavédésének időszaka 2020. május 25. – június 12. 
Az alapképzésben végzős hallgatók záróvizsga időpontja 2020. június 15-16. 
A diplomavédés az egyetem vezetésének döntése alapján online formában, a Zoom Webinar platformon történik, a korábban megállapított sorrendben. A diplomázók időbeosztását a szak, tanszékek vezetése állítja össze és küldi meg számukra.
Az egyetem vezetésének döntése szerint a védések zártak lesznek, a résztvevők köre jelentősen korlátozott, melynek végleges meghatározása a szakok feladata egyeztetve az egyetem vezetésével. A részvétel meghívottak számára és kizárólag előzetes regisztrációval lehetséges. Az előzetes regisztrációs felületéről és a jelentkezési határidőről az egyetem elektronikus meghívójában kapnak tájékoztatást. A diplomázók további tájékoztatót az intézeti/tanszéki titkárságoktól kapnak, illetve, a diplup.mome.hu oldalon találnak.

 

KIHEZ FORDULHATOK TECHNIKAI SEGÍTSÉGÉRT A DIPLOMÁZÁS KAPCSÁN?
Az egyetem azon hallgatók számára, akik nem rendelkeznek a záróvizsga online lebonyolításához szükséges technikai feltételekkel, előzetes jelzés és erre irányuló kérelem alapján segítséget nyújt megfelelő technika és helyiség biztosításával, a megfelelő higiéniás szabályok betartása mellett. A hallgatók ez irányú igényüket a szak vezetőjének jelezhetik, aki továbbítja ezt az egyetem vezetése és a TechPark felé. 
A TechPark által összeállított technikai segédlet itt letölthető

 

MA DIPLOMAKIÁLLÍTÁS

 

LESZ IDÉN DIPLOMAKIÁLLÍTÁS?
Igen, csak alkalmazkodunk a mai helyzethez. A virtuális térbe visszük az idei MA diploma-kiállításunkat. A kiállítás megnyitója június 18-án lesz, amelyen szeretettel látunk mindenkit.

 

TÁVOLI OKTATÁS – ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

 

HIVATALOSAN MIKORTÓL LÉP ÉLETBE A TÁVOKTATÁS RENDSZERE A MOME-N?
A kormányzati döntéssel összhangban a járványügyi helyzetre való tekintettel a MOME 2020. március 23-tól átállt az ún. távolléti oktatásra. Az egyetem a március 16-án kidolgozott intézményi Intézkedési terve mentén kezdte el a felkészülést. A módszertan, és a napi gyakorlatok fejlesztése folyamatos. 

 

HOGYAN ALAKUL A TANÉV RENDJE, TÖRTÉNIK-E HALASZTÁS?
Az egyetem törekszik arra - a fenntartó kérésének megfelelően -, hogy a 2019/2020. tanévet az eredetileg meghatározott időbeli keretrendszerben folytassa, ezért az egyetemi tanév rendje – mai tudásunk szerint (2020. március 27.) - a jelenlegi aktív hallgatók számára nem változik. 

 

MELY HATÁRIDŐKET ÉRDEMES ÉSZBEN TARTANI?
A szorgalmi időszak utolsó tanítási napja április 30. 
felkészülési időszak: május 4-8. 
kiértékelési időszak: május 11-15. BA végzősök kiértékelése május 11. 
tavaszi szemeszter vizsgaidőszak nem végzősöknek május 18. - június 16. 
tavaszi szemeszter vizsgaidőszak végzősöknek: május 12-22. 
diplomaidőszak: MA május 25. - június 12, BA június 15-16.

 

MELY FELÜLETEKEN ÉRDEMES VIDEO MEETINGEKET BONYOLÍTANOM? 
Egyetemünk ajánlásai:
Neptun Meet Street (NMS) oktatóknakhallgatóknak // ZOOM meeting & chat // Google Meet és Hangouts // Microsoft Teams MOME fiókkal, MSOffice365 beregisztrálás, Teams útmutató

 

MELY ELÉRHETŐ SEGÉDANYAGOKAT ÉRDEMES A JELENLEGI HELYZETBEN SEGÍTSÉGÜL HÍVNOM? 
Az alábbi programok, adatbázisok jelentősen megkönnyíthetik a jelenlegi munkát:
PowerPoint prezentáció kísérőszöveggel// PREZI // VIBER // YOUTUBE // Régens ALRITE // OBS studio: letöltésbeállítás // VLC Media Player: útmutatóletöltés // Handbrake video converter: használatletöltés 

 

DIPLOMÁZÓ VAGYOK

 

HOGYAN ZAJLIK MAJD A DIPLOMÁZÁS EGY ILYEN SPECIÁLIS HELYZETBEN?
A diplomázás folyamatára az egyetem kiemelt figyelmet fordít. A rendkívüli helyzethez alkalmazkodnunk kell, a biztosan módosuló követelményrendszert a lehető legjobban, a hallgatók véleményének figyelembe vételével dolgozzuk ki, ez folyamatban van. 

 

MIKOR VÁRHATÓ TÁJÉKOZTATÁS A DIPLOMÁZÁSI FOLYAMATOK VÁLTOZÁSAIRA VONATKOZÓAN?
Reméljük, mielőbb egészen konkrét információkkal tudunk szolgálni mind a diplomázó hallgatóknak, mind az oktatóknak.  

 

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT VÉGZŐS HALLGATÓ VAGYOK, DE JELEN HELYZETBEN NEM BIZTOS, HOGY MEG TUDOM SZEREZNI IDÉN A DIPLOMÁMAT. VISSZA KELL FIZETNEM A KÉPZÉSI KÖLTSÉGEIMET?
Január 1-jétől azoknak a hallgatóknak, akik nem szerzik meg a diplomájukat a képzési idő másfélszerese alatt, nem kell visszafizetniük a képzési költségeik felét, hanem ehelyett hazai munkaviszonyt kell fenntartaniuk ugyanolyan időtartamban, mint amennyi időt a képzésben támogatott formában eltöltöttek. Részletes információk itt: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/altalanos_tajekoztatok olvashatók.

 

ALAPKÉZPÉSBEN VÉGZŐS HALLGATÓ VAGYOK, A NYELVVIZSGÁMAT 2020. MÁRCIUSÁBAN TERVEZTEM LETENNI, DE EZ A JELEN KÖRÜLMÉNYEK MIATT NEM LEHETSÉGES. ENNEK HIÁNYÁBAN NEM FOGOM MEGKAPNI A DIPLOMÁMAT?
A 2020.04.10-én megjelent 101/2020. (IV.10.) Korm. rendelet értelmében, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

 

HALLGATÓ VAGYOK

 

MIRE LEHET SZÁMÍTANI A 2019/2020. TANÉV VÉGI ÁTSOROLÁSOK KAPCSÁN?
2019/2020. tanév végén nem fogunk önköltséges képzésre átsorolni alacsony kreditszám vagy tanulmányi átlag miatt egyetlen államilag támogatott hallgatót sem. Ez fontos minden államilag támogatott hallgatónak, aki nem szerez abszolutóriumot a félév végén. 4. §  2020-ban az Nftv. 48. § (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra a 2020/2021-es tanévre nézve nem kerülhet sor.

 

AKTÍV ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HALLGATÓ VAGYOK, DE A KÖRÜLMÉNYEKRE VALÓ TEKINTETTEL ÚGY DÖNTÖTTEM, HOGY MÉGIS PASSZIVÁLTATNI SZERETNÉM EZT A FÉLÉVEMET. LEHETŐSÉGEM VAN ERRE?
A féléves állapot megváltoztatásának végső határideje (tavaszi félévben március 15.) törvényi rendelkezés, amitől egyenként az intézmények saját hatáskörben általánosságban sajnos nem tudnak eltérni. Amennyiben a veszélyhelyzet miatt kormányrendelet születik a felsőoktatás határidőinek módosításáról, arról az egyetem azonnal tájékoztatja hallgatóit; ennek hiányában a fenti határidő betartásától nem térhetünk el.

 

TUDOM-E VALAHOL ELLENŐRIZNI, HOGY HIVATALOSAN HÁNY ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT FÉLÉVRE VAN MÉG JOGOSULTSÁGOM?
Igen, a hallgató az alábbi linken található útmutató segítségével, az ügyfélkapuja használatával, meg tudja állapítani, hogy hány államilag félévre jogosult még:https://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/fir/fir_betekintes_tajekoztato 

 

KIFUTOK AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSI IDŐMBŐL, MI ENNEK A KÖVETKEZMÉNYE?
Ha az államilag támogatott hallgató képzési idejének másfélszerese 2020. március 11 – augusztus 31. között jár le, akkor a hallgató az oklevél megszerzésére további egy év haladékot kap.
Azoknak az államilag támogatott hallgatóknak fontos ez, akik a félév végére elérik a képzési idejük másfélszeresét – pl. 4 féléves mesterképzésben 6. aktív félévükben vannak -, de a jelen körülmények miatt nem kívánnak idén záróvizsgát tenni, így oklevelet sem tudnak szerezni; a haladék miatt a záróvizsgát ők is következmények nélkül halaszthatják egy évvel. Megjegyzés: január 1-je óta a képzési idő másfélszeresének túllépése nem keletkeztet visszafizetési kötelezettséget, helyette hazai munkaviszony fenntartási kötelezettség keletkezik, erre vonatkozik a fenti egy éves haladék.
5. § (1) Ha a  hallgató oklevelének megszerzésére – az  Nftv. 48/A.  § a)  pontja alapján – meghatározott határidő 2020. március 11. és 2020. augusztus 31. közötti időtartamra esik, és a hallgató a határidőt követő egy éven belül megszerzi az oklevelét, akkor az Nftv. 48/A. § c) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

Támogatási időről általában:
Minden hallgató 12 félév támogatási időre jogosult összesen a felsőoktatási tanulmányai során; a 12 félév felhasználható alapképzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben bármilyen kombinációban, akár több alapképzésben vagy több mesterképzésben vagy több támogatott félév egyidejű igénybevételével is pl. párhuzamos tanulmányok alatt. Ugyanakkor egy adott képzésen legfeljebb a képzési idő + 2 félév időtartamban lehet támogatott formában részt venni; ha pl. a hallgató 6 féléves BA képzésben vesz részt, akkor ezen a képzésen legfeljebb 8 félév időtartamban lehet támogatott, a 9. félévtől – ha addig nem végez – a képzést csak önköltséges formában folytathatja még akkor is, ha egyébként még nem használta fel a teljes 12 féléves támogatási idejét.

 

MIKOR MENTESÜLÖK AZ OKLEVÉL KIADÁSÁNAK ELŐFELTÉTELÉÜL ELŐÍRT NYELVVIZSGA LETÉTELÉNEK KÖTELEZETTSÉGE ALÓL?
A tanév végén a sikeres záróvizsgát követően minden hallgató megkapja az oklevelét függetlenül attól, hogy van-e nyelvvizsgája.
Figyelem: a nyelvvizsgamentesség csak a 2020. augusztus 31-ig teljesített záróvizsgákra vonatkozik, így ha a végzős hallgató halasztja a záróvizsgáját, akkor jövőre már nem kaphatja meg az oklevelét nyelvvizsga nélkül!
6. §  Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

 

HALLGATÓ VAGYOK, NEM RENDELKEZEM KELLŐ INFRASTRUKTÚRÁVAL (SZÁMÍTÓGÉP, INTERNET) A TÁVOLLÉTI OKTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ, MIT TEGYEK? 
Az egyetem elősegíti a hallgatók egyenlő esélyű hozzáférését a távolléti képzéshez, különös tekintettel a hátrányos helyzetű vagy egyéb szempontból sérülékeny csoportok esetében. Ha nem megoldott a hallgató otthonában, tartózkodási környezetében az internet hozzáférés, vagy nincs megfelelő infokommunikációs eszköze, azt mindenképpen haladéktalanul jelezze közvetlen oktatójának, oktatási titkárának. Ezek alapján szükség esetén az egyetem eszközökkel tud segíteni és/vagy az oktatók törekszenek alternatív kurzusteljesítési lehetőséget kidolgozni.

 

HALLGATÓ VAGYOK, NEM MEGFELELŐ A TECHNIKÁM, NINCSEN ELÉG VAGY MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ NETEM, KIZÁRHATÓ VAGYOK EMIATT KURZUSRÓL?
A megfelelő feltételek hiánya nem képezheti alapját egy kurzusról való kizárásnak: olyan alternatív megoldásokat fogunk ilyen esetekben az adott hallgatóknak felajánlani, amelyek lehetővé teszik számukra a kurzus teljesítését nehezítő körülményeik között is.

 

TARTHATÓAK-E, MENNYIRE TARTHATÓAK A KURZUSOK EREDETI CÉLJAI A MEGVÁLTOZOTT TANULÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT?
Egyes kurzusoknál tartható, másoknál nem. Azon kurzusok esetében, ahol nem tarthatók, a célokat felülvizsgáljuk, a módosuló teljesítési módok miatt pedig átalakítjuk az értékelési szempontokat és kritériumokat.

 

HOGYAN ZAJLIK, MENNYIBEN VÁLTOZIK AZ ÉRTÉKELÉS MENETE A TÁVOLLÉTI OKTATÁSBAN?
Ezek újragondolása valamennyi kurzus esetében folyamatban van. A változásokról (tematika, követelmények stb.) minden hallgató személyre szabott tájékoztatást kap. Az értékelés mikéntjét befolyásolja a kurzus jellege, a hallgatók száma, a kapott feladat jellege.

 

MELY PLATFORMON ZAJLIK AZ OKTATÁSSZERVEZÉS?
Az oktatásszervezés a Google Tanterem felületen zajlik.

 

HALLGATÓ VAGYOK ÉN HOGY TUDOM HASZNÁLNI A GOOGLE TANTEREM RENDSZERÉT? 
A Google Tanterem használata a hallgatók számára csak akkor elérhető, ha a hallgató is rendelkezik Google Accounttal. Az egyetem minden aktív hallgató számára szintén generál G Suit-os email címet, melyről a Neptunban megadott levelezési címre küldünk értesítő levelet és melynek használata nem kötelező, a felületre a saját gmail-es címmel is be lehet lépni. 

 

HALLGATÓ/OKTATÓ VAGYOK, KIHEZ FORDULHATOK, HA TECHNIKAI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGEM A TÁVOLI OKTATÁS SORÁN? 
Témától függően, kérjük, az alábbi logikai rend szerint keressétek munkatársainkat a hatékony ügyintézés érdekében:
GoogleClassroom: Erdélyi Zsolt erdelyi.zsolt@mome.huerdelyi.zsolt@g.mome.hu, Sipos Tamás sipos.tamas@mome.hu , sipos.tamas@g.mome.hu
Zoom: Németh Diána nemeth.diana@mome.hunemeth.diana@g.mome.hu 
MsOffice365, MsTeams: Zajzon Ákos zajzon@mome.huzajzon@g.mome.hu
G-Meet, -Drive, -Gmail: Krasz Ádám krasz.adam@mome.hukrasz.adam@g.mome.hu
Általános account, regisztrációs, jogosultsági IT kérdések: ci-it@mome.hu
Az elérhető oktatást támogató szakmai eszközöket keresd cikkünkben!

 

HOGYAN ZAJLIK A HALLGATÓ-OKTATÓ KAPCSOLATTARTÁS? 
Fontos, hogy minden hallgató egyéni visszajelzést adjon oktatóinak arról, hogy megértette-e - és személyes körülményei, a rendelkezésre álló technikai, környezeti és egyéb feltételek lehetővé teszik-e számára - az új követelmények teljesítését. 
A kurzus teljesítésével kapcsolatos részletek tisztázása után a kapcsolattartás módját, formáit is egyeztetni szükséges. Ebben kiemelten fontos, hogy mindenki ismerje az oktatóinak elérhetőségeit, rendelkezésre állási időpontjait. Ezekkel az információkkal – amennyiben nem ismertek - az oktatási titkárok szolgálnak. - Alapértelmezett sáv az adott kurzus órarendi időpontja, és további heti minimum 2 óra fogadóóra.

 

OKTATÓ VAGYOK

 

A HALLGATÓIM HOGYAN ÉRTESÜLNEK AZ ÓRÁIMRÓL?
Az oktatók veszik fel és tartják a kapcsolatot a csoportjaikkal, hallgatóikkal. Az elérhetőségek az oktatási titkároknál vagy a TIOK-nál rendelkezésre állnak. 

 

MELY PLATFORM AZ EGYETEMI TÁVOKTATÁS EGYSÉGESEN MEGHATÁROZOTT FELÜLETE?
Ez az egységes platform a Google Suite for Education/Google Classroom (Tanterem). A rendszer kiépítése, beüzemelése folyik. Az átálláshoz szükséges információkat folyamatosan küldjük majd az egyetem hallgatóinak, oktatóinak is. A Google Tanterem használatát az útmutatónk ad eligazododási alapot: Google Tanterem használata tanároknak 

 

OKTATÓ VAGYOK, MIÉRT JÓ EZ NEKEM? 
A Google által biztosított G Suite Education oktatási célú csomag jobb minőségű és több mindenre kierjedő Google eszközöket, valamint a G Suit-ba regisztrált GMail fiókunkhoz végtelen tárhelyet biztosít számunkra.
Google Tanterem használatának bemutatása 

 

KÜLSŐS ÓRAADÓ VAGYOK, RÁM IS VONATKOZIK AZ EGYETEM EGYSÉGES PLATFORMJÁNAK HASZNÁLATA? 
A Google Tanterem helyett más platform használata nem jár szankciókkal, de erős ajánlás, a külsős oktatóink számára is, hogy az egyetemen amúgy egyésgesen a Google Tanterem használatát alkalmazzák ők is, ennek megértését előre köszönjük!

 

„HOL” ZAJLANAK A TANÓRÁK?
Az oktatók kurzus-szervezését szolgálja a Google Tanterem, mely segít a csoportosított kommunikációban és feladatkiadásban, illusztrációk, linkek és csatolmányok megosztásában, tesztek és kérdések kiadásában, gyorsan láthatják, hogy ki készült el a munkával, és ki nem, és közvetlenül, valós időben jelezhetnek vissza az egyes diákoknak, itt értékelhetik a beadottakat.

 

OKTATÓ VAGYOK, HOGYAN KEZDJEM EL A GOOGLE TANTEREM FELÜLET HASZNÁLATÁT? 
A G Suit Education elindításáról mindenki kap egy értesítő mailt, amelyben a saját nevére generált G Suit-os email címet küldjük meg. Az email címhez küldött tájékoztató alapján lehet belépni, és egyéni jelszót generálva készen van az új account. Ezt követően a későbbiekben minden Google-os programban a jobb felső saroknál választható, hogy az ember épp melyik accountja alatt szeretne dolgozni. A G Suit-os email cím használata mindenképpen szükséges, hogy a G Suit Education nyújtotta lehetőségeket igénybe tudják venni oktatóink, ezek saját gmai-es címmel nem elérhetőek. Az egyetemi szerződés lehetővé teszi a tárhelyek szinte korlátlan méretű használatát.

 

MIT TEGYEK, HA AZ ÉRTESÍTŐ LEVÉL HOZZÁM MÉG NEM ÉRKEZETT MEG? 
Az értesítő levél várhatóan április 1-ig megérkezik, a Google jelenlegi leterhelése miatt az egyetemi regisztráció hosszabb átfutási időt igényel. A Google Tanterem feltöltéséig a hagyományos levelezési és telefonos, valamint chat eszközökkel érdemes dolgozni oktatásszervezés, anyag- és feladatkiadás témakörben. 

 

HALLGATÓ/OKTATÓ VAGYOK, KIHEZ FORDULHATOK, HA TECHNIKAI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGEM A TÁVOLI OKTATÁS SORÁN? 
Témától függően, kérjük, az alábbi logikai rend szerint keressétek munkatársainkat a hatékony ügyintézés érdekében:
GoogleClassroom: Erdélyi Zsolt erdelyi.zsolt@mome.huerdelyi.zsolt@g.mome.hu, Sipos Tamás sipos.tamas@mome.hu , sipos.tamas@g.mome.hu
Zoom: Németh Diána nemeth.diana@mome.hunemeth.diana@g.mome.hu 
MsOffice365, MsTeams: Zajzon Ákos zajzon@mome.huzajzon@g.mome.hu
G-Meet, -Drive, -Gmail: Krasz Ádám krasz.adam@mome.hukrasz.adam@g.mome.hu
Általános account, regisztrációs, jogosultsági IT kérdések: ci-it@mome.hu   

 

VAN-E LEHETŐSÉG EZEN A PLATFORMON VIZSGÁZTATÁSRA? HA IGEN, MILYEN FORMÁBAN? 
Természetesen van. Ennek számos formája lehetséges, módszertani segédanyagon dolgozunk, s hamarosan mindenki rendelkezésére áll. 

 

 

 

Publikálva: 2020-04-26 10:00:00

Hírek