Szabó Bálint

doktorandusz

Szabó Bálint

doktorandusz

Kutatási terület hangkultúra, zenei hangolás, ökológia, etnomuzikológia, akusztika, ontológia, episztemológia, designkultúra, antropológia
Szervezeti egység Doktori Iskola

Bio

CV

Doktori kutatás: Egy fiktív lokális hangkultúra designja

Az ökológiai válság és a koronavírus-járvány is megmutatta, hogy az élet minden területének felelős és átgondolt újratervezése az egyik leghalaszthatatlanabb feladat, és ez alól a hangkultúra alapvető újragondolása sem kivétel.
Kutatásának kiindulópontja a zenei hangolás, ami a hangkultúra genetikai kódjaként rejtett módon, de a hangszerekben testet öltve magában hordozza az adott kultúra sajátosságait, identitását és világlátását. Mivel a be nem avatottak számára nehezen megközelíthető, ezért kevéssé kutatott terület, mégis számtalan kérdést vet fel és szolgál különféle válaszokkal az egyes diszciplínák határterületein (designkultúra, ökológia, antropológia, etnomuzikológia, akusztika, ontológia, episztemológia). Kutatásának központi feladata a zenei hangolás, a hozzá szorosan kapcsolódó hangszerek és a tág értelemben vett hangkultúra tervezése - a maga egyszerre materiális és immateriális aspektusaival.

 

 

Mutass többet

Témavezetők