Schmidt Andrea

oktatásszervezéséért felelős vezető, mesteroktató

Schmidt Andrea

oktatásszervezéséért felelős vezető, mesteroktató

Oktatási terület Elmélet
Kutatási terület alkalmazott gazdaságtan tudásmenedzsment innovációkutatás kutatásmódszertan oktatásszociológia devianciaszociológia
Szervezeti egység Elméleti Intézet, Akadémiai Iroda

Bio

Oktatott tantárgyak

Proszeminárium

Gazdasági alapismeretek

Alkotás gazdasági és jogi környezete

Üzleti terv

Piackutatás

Karriermenedzsment

Stratégiai menedzsment

Szociológiai kutatás

Social Design

Túl az ötleten: Vállalkozásfejlesztés

Szakmai eredmények, publikációk
MOME+ Kísérleti Inkubációs Műhely vezető (Koós Pállal közösen) 2013-
Parti, Katalin ; Schmidt, Andrea ; Néray, Bálint: Cyberbullying in Hungary pp. 205-229. , 25 p. In: Anna, Kostanza Baldry; Catherine, Blaya; David, P. Farrington (szerk.) International perspectives on cyberbullying, Cham (Németország), Németország : Springer International Publishing, (2018) p. 326
Bényei, Judit ; Derényi, András ; Pallag, Andrea ; Schmidt, Andrea: Hallgatók és oktatók a tanulás-tanítás eredményességéről és fejlesztési lehetőségeiről a művészeti felsőoktatásban pp. 287-308. , 22 p. In: Zsolnai, Anikó; Kasik, László (szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban 2016 : A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése Szeged, Magyarország : MTA Pedagógiai Bizottság, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, (2017) p. 514
Paksi, Borbála ; Schmidt, Andrea: Pedagógusok új infokommunikációs technológiák használatával kapcsolatos tapasztalatai és vélekedései EDUCATIO 26 : 2 pp. 196-215. , 20 p. (2017)
Schmidt, Andrea ; Paksi, Borbála ; Magi, Anna ; Felvinczi, Katalin ; Demetrovics, Zsolt: Személyiségdimenziók és pszichés jellemzők szerepe a pedagógusok IKT használatában pp. 296-297. In: Vargha, András (szerk.) Múlt és jelen összeér : A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság, (2016) p. 418
Paksi, Borbála ; Veroszta, Zsuzsanna ; Schmidt, Andrea ; Magi, Anna ; Vörös, András ; Felvinczi, Katalin Pedagógus – Pálya – Motiváció: Kutatási tapasztalatok a pályamotiváció és a lelki egészség vizsgálata alapján. A pedagógusok pályamotivációit és lelki egészségét feltáró kutatási eredmények összefoglalása Budapest, Magyarország : Oktatási Hivatal (2015) , 518 p.
Parti, Katalin ; Schmidt, Andrea ; Néray, Bálint ; Virág, György TABBY in Internet: The Assessment of the Volume of Cyberbullying Among Students, and School Mentor Training in Hungary (2011-2014) pp. 840-850. In: Zhao, Bingzhi (szerk.) Toward Scientific Criminal Law Theories : CCLS Tenth Anniversary Anthology of papers from International Academic Partners Beijing, Kína : Law Press China, (2015)
Judit Bényei, Anikó Illés, Gabriella Pataky, Zsófia Ruttkay, Andrea Schmidt: Which Avatars Comfort Children? In: Simone Bassis, Anna Esposito, Francesco Carlo Morabito (eds.) Recent Advances of Neural Network Models and Applications: Proceedings of the 23rd Workshop of the Italian Neural Networks Society (SIREN), May 23-25, Vietri sul Mare, Salerno, Italy. 2013.05.23-2013.05.25. Bern: Springer Verlag, 2013. pp. 295-303. (Smart Innovation, Systems and Technologies; 26.)
Acsády, Judit ; Néray, Bálint ; Schmidt, Andrea Aktív állampolgárság – nemek közötti egyenlőség – szubjektív boldogság pp. 219-230. , 12 p. In: Szász, Antónia; Kirzsa, Fruzsina (szerk.) A kultúra rejtelmei Budapest, Magyarország : L’Harmattan, Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT), (2013) p. 275
„A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” – EFOP-3.2.6-16 szakmai témavezető 2017 február-