Purkarthofer Benedek Sebastian

doktorandusz

Purkarthofer Benedek Sebastian

doktorandusz

Kutatási terület gyűjtés, kora újkor, ismeretelmélet
Szervezeti egység Doktori Iskola

Bio

A reneszánsz során új szereplő tűnik fel az európai történelem színpadán: a gyűjtő.
Felismervén a gyűjtés gyakorlatában rejlő végtelen lehetőségeket, a kora újkori gyűjtők nem egyszerűen a világ megismerésének újfajta módjait hívták életre, hanem a modern individuum körvonalazásához is nagyban hozzájárultak. Kutatásomban e párhuzamosan futó, ám rendkívül szerteágazó folyamatokat követem nyomon, mindvégig szem előtt tartva a 15–16. század csodakabinetjeiben elénk táruló látványt.

Mutass többet

Témavezetők