Muskovics Gyula

doktorandusz

Muskovics Gyula

doktorandusz

Kutatási terület Király Tamás életművének performatív olvasatai
Szervezeti egység Doktori Iskola

Bio

CV

Kutatásomban Király Tamás (1952-2013) életművével foglalkozom, a divattervező munkájának performatív elemeire helyezve a hangsúlyt. 2013 óta foglalkozom Király művészetével, és a készülő disszertációban az idő közben szerzett tapasztalatokat és az elért teljesítményeket összegzem. Külön hangsúlyt fordítok az olyan fogalmak tisztázására, mint az avantgárd divat, valamint a műfaj megjelenését nyugaton és a volt keleti blokk területén (Moszkva, Szentpétervár, Riga, Tbiliszi) egyaránt vizsgálom. Mindezzel a Király-életmű kanonizációját segítem elő, illetve további lehetőségeket, dilemmákat és kérdéseket vázolok fel azzal kapcsolatban.

Kulcsszavak: avantgárd divat, kanonizáció, performansz, rendszerváltás, Kelet-Európa, szocializmus

Mutass többet

Témavezetők