Kissné Budai Rita PhD

egyetemi adjunktus

Kissné Budai Rita PhD

egyetemi adjunktus

Oktatási terület Elmélet
Kutatási terület 19-20. századi festészet, modern művészettörténet, francia-magyar művészeti kapcsolatok, művészettörténeti forráskutatás
Szervezeti egység Elméleti Intézet

Bio

CV

2001 óta tanítok művészettörténetet több intézményben. Pályám kezdetén csak 19-20. századi művészetet oktattam, az évek során azonban a legkülönbözőbb korszakokat, területeket felölelő tárgyakat is örömmel vállaltam. Különösen közel állnak hozzám az ikonográfiai, képhermeneutikai megközelítésű témák, korszakként a 19-20. század fordulójának művészete, publikációim többnyire az utóbbihoz kapcsolódnak. Kutatóként legnagyobb szenvedéllyel ugyanennek a korszaknak a művészeivel, különleges képi motívumaikkal, európai kapcsolataikkal, illetve az ő leveleik feldolgozásával, kiadásával foglalkozom. Gyakran nyitok meg kortárs tárlatokat.

Szeretem a hallgatókkal való közös gondolkodást, a közös rácsodálkozást, a kölcsönös inspirálást és inspirálódást.

 

Mutass többet
Szakmai eredmények, publikációk
Kissné Budai Rita: „Folyton az élet szépségére tanított” – Ferenczy Károly mint tanár. Ferenczy. Ferenczy Károly gyűjteményes kiállítása, szerk.: Boros Judit, Plesznivy Edit, (MNG kiadványai 2011/3), Budapest, 2011, 131-140. english resume: p 140 [„He Constantly Taught Us to Appreciate the Beauty of Life”. Károly Ferenczy as a Teacher]
Budai Rita: Mátyássy László művészete. Mátyássy László (szerk.) - Mátyássy Jónás (fotó): Mátyássy László. Katalógus. Budapest, 2005. (magánkiadás az NKA támogatásával), 26-31. (a teljes tanulmány angol nyelven is)
Boros Judit-Kissné Budai Rita (szerk.): Ölel Carolus. Ferenczy Károly levelezése. (MNG Kiadványai 2011/4) Budapest, 2011, 400 o.
Budai Rita: Csók István és a bibliai nők. Bálványok és démonok, Csók István [1865-1961] festészete. Szerk.: Gartner Petra - Király Erzsébet, Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2013. (A Szent István Király Múzeum közleményei A sorozat 45. szám) 161-170. english resume: p 453 [István Csók and the Women of the Bible]
Kissné Budai Rita: A Gödöllői Művészetelep tolsztojánus életszemlélete és párhuzamos jelenkori törekvések. In: Kultúra és higiénia 2. A munka folytatódik. Szerk.: Magyari Beck István, Budapest, Tolsztoj Társaság és Kairosz Kiadó, 2014. (A Tolsztoj Társaság füzetei 2.) 216-225 (a teljes tanulmány orosz nyelven: 229-238)
Kissné Budai Rita: Ferenczy Károly mint kiállítás-rendező. In: Studia Comitatensia Új Folyam 1. (A Ferenczy Múzeum Évkönyve) Szerk.: Dr. Majorossy Judit. Szentendre, 2014. 55-66. english resume: p 262 [Károly Ferenczy as an Exhibition Organizer]
Kissné Dr. Budai Rita: Idős kori bölcsesség-képek a magyar festészetben. In: Tomori Pál Főiskola, Tudományos mozaik 11. kötet. A ma kérdései a jövő tudományának alapjai, Kalocsa, 2014. Szerk.: Tompáné Dr. Daubner Katalin, Kissné Dr. Budai Rita. 48-56, english resume: p 195 [Pictures of Old-age Wisdom in Hungarian Painting]
Kissné Budai Rita: Rippl-Rónai József (1861–1927) Grácia-képeinek értelmezése és előzményei. In: Oknyomozó tudomány: Tudományos Mozaik 13. kötet, Budapest, Tomori Pál Főiskola, 2017. Szerk.: Dr. Fata Ildikó, Kissné Dr. Budai Rita. 11-24