Kapitány Gábor DSc

egyetemi magántanár

Kapitány Gábor DSc

egyetemi magántanár

Oktatási terület Elmélet
Kutatási terület szimbolizáció kutatás, szocioszemiotika, vizuális antropológia, társadalomelmélet, tárgykultúra
Szervezeti egység Elméleti Intézet

Bio

MTA doktora, Széchenyi díjas kulturális antropológus, szociológus, egyetemi magántanár. Több mint 20 monográfiát és közel 300 tudományos tanulmányt, cikket publikáltak, Kapitány Ágnessel közösen, a magyaron kívül angol, francia, német nyelven. Életpályájuk közös eleme a szimbolikus jelenségek illetve a szimbolizációs folyamat kutatása, elsősorban a saját (kortárs) társadalom különféle jelenségeiben. Ezek között kitüntetett szerepben a tárgyi környezet, a vizuális kultúra, a művészetek kérdései állnak. Kidolgoztak egy elemzési módszert a motivációk nyelvi jelenségekben való felismerésére, a társadalomelméletben pedig  egy hipotézist egy lehetséges alternatív társadalommodell lehetőségeiről. Alapító tagjai a Magyar Kulturális Antropológiai és a Magyar Szemiotikai Társaságnak, tagjai az MTA Szemiotikai Munkabizottságának. Kapitány Gábor a Magyar Kulturális Antropológiai Társaságnak több ízben alelnöke, választmányi tagja. Tudományos tevékenysége mellett Kapitány Gábor eddig négy regényt és két verskötetet publikált.

Mutass többet
Szakmai eredmények, publikációk
Alternatív életstratégiák (Typotex, 2014)
Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón és utána (Typotex, 2013)
Túlélési stratégiák (Kossuth, 2007)
A tárgyak szimbolikája (Új Mandátum, 2005)
Magyarság szimbólumok (3. kiadás: Európai Folklór Intézet, 2002)
Beszélő házak (Kossuth, 2000)
Rejtjelek 2 (Kossuth, 1995)
Rejtjelek (Interart-Szoroban, 1993)