Kapitány Ágnes DSc

egyetemi tanár, professor emerita

Kapitány Ágnes DSc

egyetemi tanár, professor emerita

Oktatási terület Elmélet
Kutatási terület szimbolizáció kutatás, szocio-szemiotika, vizuális antropológia, tárgykultúra, társadalomelmélet
Szervezeti egység Elméleti Intézet

Bio

Széchenyi díjas, az MTA doktora, professor emerita, (MOME és az MTA TK SZI ) szociológus, kulturális antropológus. Kapitány Gáborral közösen több mint húsz monográfiájuk, és közel háromszáz tudományos publikációjuk jelent meg magyar, angol, német és francia nyelven. Életpályájuk közös eleme a szimbolikus jelenségek és a szimbolizáció folyamatának kutatása a saját (kortárs) társadalomban, elsősorban a vizuális kultúra, a tárgykultúra és a művészetek területén. Kidolgoztak egy elemzési módszert a motivációk nyelvi jelenségekben való vizsgálatára a társadalomelmélet területén pedig egy hipotézist egy alternatív társadalommodell lehetőségeiről. Alapító tagjai a Magyar Kulturális Antropológiai és a Magyar Szemiotikai Társaságnak, tagjai az MTA Szemiotikai Munkabizottságának, Kapitány Ágnes tagja az MTA Szociológiai Szakbizottságának.

Mutass többet
Szakmai eredmények, publikációk
Alternatív életstratégiák (Typotex, 2014)
Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón és utána (Typotex, 2013)
Túlélési stratégiák (Kossuth, 2007)
A tárgyak szimbolikája (Új Mandátum, 2005)
Magyarság szimbólumok (3. kiadás: Európai Folklór Intézet, 2002)
Beszélő házak (Kossuth, 2000)
Rejtjelek 2 (Kossuth, 1995)
Rejtjelek (Interart-Szoroban, 1993)

Témavezetettek