Illés Anikó PhD habil.

Design- és vizuálisművészet-tanár MA szakfelelős, habilitált egyetemi docens

Illés Anikó PhD habil.

Design- és vizuálisművészet-tanár MA szakfelelős, habilitált egyetemi docens

Oktatási terület Elmélet, Pedagógusképzés
Kutatási terület tetszés, múzeumi és esztétikai élmény, képelemzés
Szervezeti egység Elméleti Intézet, Design- és vizuálisművészet-tanár, Doktori Iskola

Bio

Illés Anikó PhD habilitált egyetemi docens, pszichológus és esztéta. A Design- és vizuálisművészetek-tanár mesterképzés szakfelelőse, a Művészettel nevelés – művészetterápia pedagógusoknak továbbképzés alapítója és vezetője.

Fő kutatási érdeklődése általában a művészetpszichológia három nagy területét érinti, így a műbefogadás, a kreativitás és a műelemzés kérdéseit. Specifikusabban megfogalmazva a művészet/design és a múzeum pedagógiai és pszichológiai kérdései, valamint a képelemzés és egyéb vizuális lehetőségek kutatási eszközként való alkalmazása a szociálpszichológia és az oktatás területén (rugalmas beiskolázás, oktatási szakadék, észlelt szociális mobilitás, nemzeti identitás stb.).

Szervezője volt a művészeti oktatás rangos világszervezetének budapesti világkonferenciájának (33rd World Congress of the International Society for Education through Art, InSEA, Budapest 2011). 

Részt vett európai projektben szakmai vezetőként (Innovative Teaching for Museum Strategies, ITEMS, 2010-2012). Jelenleg a PARTGO projekt szakmai résztvevője (public art in higher education, 2019-2022). Nemzetközi kutatási projekt részvevője volt The role of museum in the education of young adults: attitudes, motivations, emotions and learning processes (organised by Roma Tre University, 2013-2015). Szakmai vezetője volt a designthinking az oktatásban témájú kutatás alapú fejlesztési projektnek (EFOP 3.2.6-16-2016-00001, A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben, 2017-2020).

Tagja a MAB Pedagógusképzési Bizottságának, elnökségi tagja a MRK Pedagógusképzési Bizottságának, titkára az International Association of Empirical Aesthetics tudományos társaságnak.

2020 tavaszi szemeszterében Fulbright kutatói ösztöndíjas volt (Montclair State University, NJ, USA).

 

Oktatott tantárgyak

Szakdolgozati szeminárium

Művészetpszichológia

Egyéni kutatás témavezetővel

Társadalomtudományi és kommunikációs ismeretek

A művészeti nevelés művészeti alapjai

A vizuális nevelés társas-társadalmi alapjai

Mutass többet
Szakmai eredmények, publikációk
Bényei Judit, Illés Anikó, Pallag Andrea, Schmidt Andrea: A design, mint a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének lehetősége. In: Varga, Aranka; Andl, Helga; Molnár-Kovács, Zsófia (szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban 2019 : Neveléstudomány: Horizontok és dialógusok, Pécs, Magyarország : Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet, (2020) pp. 167-176. , 10 p.
Anikó Illés, Péter Bodor: Cultural heritage and the meaning of museums for young Hungarians, In: Marie, Banks (szerk.) iecon18: Interpret Europe Conference Proceedings, (2018) pp. 81-92.
Kende A, Illés A: On the practice of artistic measurement of social mobility and marginalization, In: M C, Manifold; S, Willis; E, Zimmerman (szerk.) Culturally sensitive art education in a global world: A handbook for teachers, National Art Education Association (2016) pp. 206-214.
Anikó Illés, Péter Bodor: Patterns of Museum Perception in Hungarian University Students, In: Stefano, Mastandrea; Fridanna, Maricchiolo (szerk.) The Role of the Museum in the Education of Young Adults. Motivation, Emotion and Learning, Roma Tre-Press (2016) pp. 185-201.
Vandulek Csaba, Donkó Tamás, Illés Anikó, Emri Miklós, Opposits Gábor, Repa Imre, Kovács Árpád: Anxiety Management and Functional Magnetic Resonance Imaging - Should it be a Priority?, Ideggyógyászati Szemle / Clinical Neuroscience 68: (9-10) pp. 318-324.
Illés Anikó: Kollázselemzés: A ma és a holnap Európájának vizuális megfogalmazása egy fókuszcsoport-vizsgálat során., In: Bodor, Péter (szerk.) Emlékezés, identitás, diszkurzus, L'Harmattan Kiadó (2015) pp. 197-217.
Illés Anikó: A narrativ pszichológia mint a vizuális befogadás új értelmezési módja., Helikon Irodalomtudományi Szemle LIX: (1) pp. 40-54.
Judit Bényei, Anikó Illés, Gabriella Pataky, Zsófia Ruttkay, Andrea Schmidt: Which Avatars Comfort Children?, In: Simone, Bassis; Anna, Esposito; Francesco, Carlo Morabito (szerk.) Recent Advances of Neural Network Models and Applications, Springer Verlag (2013) pp. 295-303.
Illés Anikó: Művészetterápia a közoktatásban: elméleti és etikai megfontolások, Új Pedagógiai Szemle 59: (5-6) pp. 233-240.
Kende A, Illés A: A rugalmas beiskolázás és az oktatási szakadék összefüggései, Új Pedagógiai Szemle 57: (11) pp. 17-41.
Díjak
2012 Pro Educatione Artium Visualium díj