Horányi Attila PhD

Elméleti Intézet intézetigazgató, Designkultúra BA szakfelelős, egyetemi docens ,
egyetemi docens

Horányi Attila PhD

Elméleti Intézet intézetigazgató, Designkultúra BA szakfelelős, egyetemi docens, egyetemi docens

Oktatási terület Elmélet
Kutatási terület angolszász analitikus és pragmatista művészetfilozófia, az esztétika mint gyakorlat, modern és kortárs művészetelmélet és művészettörténet-elmélet
Szervezeti egység Elméleti Intézet, Designkultúra

Bio

Művészettörténészként végeztem az ELTÉ-n, ezt később esztétika doktori képzéssel egészítettem ki. Mindig a művészetről való gondolkodás módja izgatott: a szakdolgozatomban, amelyet Erwin Panofsky szimbólumelméletéről írtam, éppen úgy, mint doktori disszertációmban, amely a művészet autonómiájának fogalmát és lehetőségét firtatta a művészetfilozófiai mellett tudományelméleti és morálfilozófiai megfontolások mentén. 

Perspektívám jelentősen gazdagodott és részben át is alakult, miután 2002-től a Magyar Iparművészeti Egyetemen kezdtem tanítani: a designnal való egyre intenzívebb foglalkozás okán tárgyak és műtárgyak viszonyáról nagyon másként gondolkodom, mint a művészettörténészek többsége; ez tükröződik abban is, ahogy az egyetem két elméleti szakját, a Designkultúra BA-t és a Designelmélet MA-t, az elmúlt évtizedben kollégáimmal együtt kialakítottuk és működtetjük. Egyetemi munkám mellett műkritikusként is dolgozom -- ez szintén a művészetről, illetve annak átadhatóságáról való gondolkodással függ össze. 

Szeretek írni: magányosan olyan szövegeket fogalmazni -- kritikát vagy tanulmányt --, amelyekről úgy gondolom, hogy részt vesznek a művészettel, kultúrával kapcsolatos szakmai és laikus diskurzusban. Szeretek beszélgetni, érdekes szakmai dialógusokban részt venni: ezért működtetem évek óra a magyar műkritikusok szövetségének asztaltársaságát és ezért szervezek időről-időre konferenciákat: a vizuális kultúráról, a művészettörténet helyzetéről, a műkritikáról. Nagyon szeretek tanítani: együttgondolkozni diákokkal a művészettel kapcsolatos évszázados problémákon éppen úgy, mint egy-egy kortárs képen. És nagyon szeretek nem-írni és nem-tanítani: hétszámra ülni, olvasni vagy beszélgetni a Balaton-felvidéki szőlőnk kertjében. Nagyon szeretem ezt a családommal tenni: feleségemmel és három gyermekemmel; és barátaimmal és tanítványaimmal, mikor arra járnak.
 

Oktatott tantárgyak

Speciális kutatás: kép

Művészetfilozófia

Historiográfia (a Művészettörténet tudománytörténete)

Mutass többet
Szakmai eredmények, publikációk
2018 Fotó, mű, tárgy, Pécsi 25, szerk. Gellér Judit és Zsámboki Miklós, Budapest: Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, megjelenés alatt.
2017 Tervező/művészet, Tervezett alkotás – Debreceni Nemzetközi Művésztelep 2017, katalógus, szerk. Áfra János és Süli-Zakar Szabolcs, Debrecen: MODEM, 7-13.
2017 Imprinting, Bevésődés/Imprinting – Debreceni Nemzetközi Művésztelep 2016, katalógus, szerk. Uhl Gabriella és Áfra János, Debrecen: MODEM, 10-17.
2016 Kétlakiság – Esterházy Marcell munkáiról, Jelentés, szerk. Mucsi Emese, Budapest: Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, 14-27.
2014 L’exposition dans la valise. Imago Mundi – a complex problem in a simple disguise. Imago Mundi — Ouverture Hungary, Contemporary Artists from Hungary, ed. Claudio Scorretti, Fabrica, 2014, 20-30.
2013 Tárgyak és műtárgyak, A kultúra rejtelmei – Kapitány Ágnes köszöntése, szerk. Szász Antónia-Krisza Fruzsina, Budapest, L’Harmattan, 2013, 246-251.
2012 Az ízlés, mint problémamegoldás, A kommunikatív állapot: Diszciplináris rekonstrukciók, szerk. Bajnok Andrea – Korpics Márta – Milován Andrea – Pólya Tamás – Szabó Levente, Typotex, 2012, 233-240.
2007 Művészet és kutatás – minták és minthák, Művészet, mint kutatás, szerk. Kürti Emese, Budapest: Semmelweiss Kiadó, 115-125.
2006 Lossonczy Tamás és a posztmodern művészet/történet, Tanulmányok Lossonczy Tamás művészetéről, szerk. Andrási Gábor és Pataki Gábor, Budapest: Műcsarnok, 2006, 71-86.
2006 Iparművészet/design és vizuális kultúra: fogalmak és viszonyok, Az iparművészet változó szerepe az átalakuló vizuális kultúrában, szerk. Antalóczy Tímea és Kapitány Ágnes, Budapest: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 2006, 13-34.

Témavezetettek