Haba Péter PhD

egyetemi docens ,
egyetemi adjunktus

Haba Péter PhD

egyetemi docens, egyetemi adjunktus

Oktatási terület Elmélet
Kutatási terület 20. századi építészet (hazai és nemzetközi)
Szervezeti egység Elméleti Intézet

Bio

Oktatott tantárgyak

Designtörténet

Proszeminárium

Történeti modul - kötelezően választandó tárgy

Elméleti modul - kötelezően választandó tárgy

Kritika: képzőművészet és design

Szakmai eredmények, publikációk
Magyar ipari építészet 1945–1970. Terc Szakkönyvkiadó, Budapest, 2019.
Félárnyékban. Az 1960-as évek magyar ipari építészete a kánonokon túl. Ars Hungarica XLIV. (2018) 2. 135–162.
Rétegződő emlékezet. A magyar ipari építészet (ön)képei 1948-tól napjainkig. In: Kerékgyártó Béla PhD – Szabó Levente DLA szerk.: Építészet és idő. BME Építőművészeti Doktori Iskola, 2017, Budapest, 258–277.
At the forefront of socialist development: women in Hungarian industrial architecture. In: Mary Pepchinski – Mariann Simon szerk.: Ideological Equals: Women Architects in Socialist Europe 1945–1989. Routledge, London – New York 2016, 34–47.
Nimbusz és identitás. Az IPARTERV tevékenységének recepciója a korai Kádár-korszakban. Művészettörténeti Értesítő LXIV. (2015) 2. 387–408.
Autonomous universality. Attempts at systematization in Hungarian industrial architecture in the early Kádár period. Architektúra & Urbanizmus XLVIII. (2014) 3–4. 178-201.
Pavilion Architecture in Hungary between 1957 and 1970. Structural Aesthetics, Technological Innovation, Politics. CENTROPA – A Journal of Central European Architecture and Related Arts. XIII (2013) 1. 64-82.
Reakciók a szocreálra. Forma és ideológia a magyar ipari építészetben 1950 és 1956 között. Építés- Építészettudomány XL. (2012) 3–4. 331–363.
Keserü Katalin – Haba Péter szerk.: A modernizmus kezdetei Közép-Európa építészetében. Lengyel, cseh, szlovák és magyar építészeti írások a 19–20. század fordulójáról. Ernst Múzeum, Budapest, 2005.
Szegő György – Haba Péter: 111 év – 111 híres ház – 150 magyar építész. B+V Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2003.