Ferkai András DSc

egyetemi tanár

Ferkai András DSc

egyetemi tanár

Oktatási terület Elmélet
Kutatási terület építészettörténet, építészetelmélet, modern alkotások műemlékvédelme, környezetkultúrak
Szervezeti egység Elméleti Intézet

Bio

CV

A Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem építészmérnöki oklevelet, majd a MÉSZ-ÉTE Mesteriskoláját végeztem el. Tíz éven át tervezőirodákban dolgoztam, utána a Magyar Építőművészet folyóiratot szerkesztettem. Az MTA-Soros Alapítvány ösztöndíjával a Horthy-korszak uralkodó építészeti eszméit kutattam, e kutatás egy részéből készült kandidátusi értekezésem a nemzeti építészet fogalmának változásairól. Publikációim nagy része a két háború közötti magyar és közép-európai építészettel kapcsolatos, de foglalkoztam az 1945 után indult generáció alkotóival, alkotásaival is. Régebben sokat írtam utcabútorokról, környezetkultúráról, az utóbbi időben inkább a lakásépítés és városépítés kapcsolata izgat, különösen azok a minták, amelyek a ma számára is szolgálhatnak tanulságokkal.


Oktatott tantárgyak

Építészettörténet

Elméleti előadás olvasószemináriummal

Mutass többet
Szakmai eredmények, publikációk
Axe or mirror? Architectural journals in post-war Hungary. In: Modernism and the Professional Architecture Journal Reporting, Editing and Reconstructing in Post-War Europe, London, Egyesült Királyság / Anglia : Routledge, (2018) pp. 112-130.
Intézménytörténet és Szellemi műhelyek fejezetek, In: Ferkai, András (szerk.) KÖZTI 66. Egy tervezőiroda története I. 1949-1991, Budapest, Magyarország : Vince kiadó, (2015) pp. 15-84 és 85-150. , 70+66 p.
City Analysis: Social Commitment or Cold Professionalism? The Case of Hungary. In: Gregor, Harbusch; Bruno, Maurer; Muriel, Pérez; Kees, Somer; Daniel, Weiss (szerk.) Atlas of the Functional City, Bussum, Hollandia : THOTH Publishers, (2014) pp. 222-233.
Farkasdy Zoltán építészete, Budapest, Magyarország : HAP Tervezőiroda Kft. (2014) , 285 p. ISBN: 9789638755148
Lakógépből parasztházba?: Ízlésváltozás a harmincas évek magyar lakóház-építészetében. In: Szász, Antónia; Kirzsa, Fruzsina (szerk.) A kultúra rejtelmei Budapest, Magyarország : L'Harmattan, Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, (2013) pp. 231-245.
20. századi műemlék?: Dilemmák és tapasztalatok a 20. század építészeti emlékeinek védelmével kapcsolatban. In: Ferch, Magda (szerk.) Az épített örökség védelmében. Budapest: Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, (2011) pp. 168-174.
Is Life a form of Art? Remarks on the mentality of two Central-European architects, CAHIERS D'ETUDES HONGROISES 12 : 1 pp. 24-28. , 5 p. (2005)
Díjak
2012 Opus Mirabile díj
2011 Molnár Farkas díj
2007 Németh Lajos díj
2002 Ybl Miklós díj
1999 Soros Alapítvány művészeti díja
1998 Visiting Scholar kutatói ösztöndíj a montreali CCA központban
1988-89 az MTA-Soros Alapítvány ösztöndíja a két világháború közötti magyar építészet eszmetörténetének kutatására
1987 Podmaniczky-emlékérem (a Fővárostól az ERMA-portál rekonstrukciójára)

Témavezetettek