Bodnár Tekla

doktoranda

Bodnár Tekla

doktoranda

Kutatási terület felsőoktatás-kutatás
Szervezeti egység Doktori Iskola

Bio

Kutatásom a felsőoktatás egy gyakorlatorientált területére, az alumni rendszerekre fókuszál. A 21. században az oktatás és kutatás kiválósága mellett, az intézmények egyéb dimenziói, így a hallgatói és alumni szolgáltatások is egyre fontosabb helyet foglalnak el az intézményi működésben és megítélésben.

Vizsgálódásom során a művészeti egyetemek szemszögéből, az alumni szolgáltatások típusait és az egyetemi küldetésekben betöltött helyét elemzem, a nemzetközi kontextust is bevonva. Célom, hogy támogassam a művészeti és design fókuszú felsőoktatást a terület specifikumait figyelembe vevő alumni rendszer kidolgozásával.

A MOME-n 2020-ban lehetőségem volt az egyetem szakjai közül elsőként a Design- és művészetmenedzsment mesterszakon elindítani a DMM Alumni Mentorprogramot. A Program keretében a hallgatókat személyes és szakmai céljaik megvalósításában az ugyanezen szakon végzettek segítik.

Mutass többet